Google+ Followers

Facebook, Skype, Twitter & E-mail

Facebook: https://www.facebook.com/l.m.j.schrijversluc?ref=ts&fref=ts
Skype: luc-schrijvers
Email: lucschrijvers@hotmail.com
*For relaying information, comments on the blog, information, mail me at ease.
*All sources are not disclosed to third parties.

Search for an article in this Worldwide information blog

donderdag 23 november 2017

Vredesactivisten stappen wapenlobbyconferentie binnen / 18 mensen opgepakt


 
 
PERSBERICHT
Vredesactivisten stappen wapenlobbyconferentie binnen

18 mensen gearresteerd


Perscontact: Bram Vranken : 0497 13 14 64 - bram@vredesactie.be

Meer foto’s van de actie (vanaf 13u)

Voor het vierde jaar op rij voeren vredesactivisten actie aan een conferentie van het Europees Defensieagentschap (EDA). Vierhonderd wapenhandelaars, lobbyisten van de wapenindustrie en beleidsmakers vergaderen er samen over de toekomst van de Europese defensie. De conferentie vindt plaats achter gesloten deuren, kritische stemmen mogen er niet in. Tientallen vredesactivisten, waaronder een lid van het Europees parlement, boden zich vanochtend aan bij de ingang van de conferentie. Ze werden weggesleept door de politie. Zeventien vredesactivisten zijn gearresteerd.
We gaan onze veiligheid toch niet in handen van de wapenindustrie leggen? Dat leidt alleen tot meer wapenexport, meer geweld, meer oorlog”, zegt een van de actievoerders van ikstopwapenhandel.eu.

Uit een vraag voor openbaarheid van bestuur gesteld door Vredesactie blijkt dat in 2016 bijna driehonderd vertegenwoordigers van de wapenindustrie uitgenodigd waren op de EDA conferentie. “Dit is een officieel EU-agentschap dat gefinancierd wordt met publiek geld”, zegt Bram Vranken van Vredesactie. “Het EDA is geen verantwoording verschuldigd aan de wapenindustrie, maar aan ons de Europese burger.
Terwijl Europese lidstaten worden verplicht te knippen in hun sociale zekerheid, worden miljarden euro’s doorgesluisd naar de wapenindustrie.” aldus één van de actievoerders die zich vandaag aanboden om de EDA-conferentie bij te wonen. Vertegenwoordigers van de wapenindustrie ontmoeten er Europese beleidsmakers zoals Federica Mogherini en Julian King.

Machtige wapenlobby
De wapenlobby staat sterk binnen de Europese structuren. Het lobbybudget van de  grootste tien Europese wapenbedrijven is op vijf jaar tijd verdubbeld van 2,8 miljoen euro naar 5,6 miljoen euro per jaar. Met resultaat.
Uit het nieuwe rapport van Vredesactie ‘Securing Profits, how the arms lobby is hijacking Europe’s defence policy’ blijkt hoe de besluitvorming binnen de EU rond thema's als veiligheid en defensie wordt gedomineerd door de wapenindustrie. In sommige gevallen kopieert de Europese Commissie bijna letterlijk het advies van de wapenlobby. Het middenveld noch het Europees Parlement hebben daarbij enige substantiële inspraak.

40 miljard voor de wapenindustrie
Vorige week lanceerden de Europese lidstaten een clausule van het Verdrag van Lissabon, PESCO. De 23 lidstaten die hieraan deelnemen verbinden zich ertoe om meer uit te geven aan defensie en aan de aankoop van militair materiaal. Centraal binnen PESCO is een Europees Defensiefonds van 40 miljard euro voor onderzoek, ontwikkeling en aankoop van nieuwe wapens.
Een cadeau voor de wapenindustrie”, zegt Vranken. “Het Europees Defensie Fonds zal niet leiden tot meer veiligheid, omdat het niet bedoeld is om te leiden tot meer veiligheid. Het fonds is een industrieel stimuleringsfonds voor de grote Europese wapenmultinationals.

Meer info:
www.facebook.com/Istopthearmstrade.eu
www.ikstopwapenhandel.eu
 
Vredesactie is een pluralistische vredesbeweging die radicaal pleit voor een maatschappij waarin conflicten worden opgelost zonder geweld of het dreigen ermee. Vredesactie is een motor voor de ontwikkeling van geweldloze actie en de invulling van een pacifistisch vredesbeleid.

Vredesactie | Patriottenstraat 27, 2600 Berchem | 03 281 68 39
www.vredesactie.be | contact@vredesactie.be