We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

zaterdag 17 april 2021

#WORLDWIDE #BELGIUM #FLANDERS #dewereldmorgen #News #Journal #Update -ACV: “Alle langdurig tijdelijk werklozen hebben recht op beschermingspremie” | “Blijf de Nakba herinneren, ook de Nakba van vandaag”

 

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.

ACV: "Alle langdurig tijdelijk werklozen hebben recht op beschermingspremie"

Het zijn harde tijden voor iedereen, maar in het bijzonder voor zij die door de pandemie werkloos zijn geworden. Wat aanvankelijk ‘tijdelijk’ leek duurt echter reeds meer dan een jaar, waardoor de sociale strijd wordt geconfronteerd met het nieuwe fenomeen dat contradictorisch klinkt maar desalniettemin zeer harde realiteit is: de ‘langdurig tijdelijke werklozen’.

Lees verder

Vaccinatie-internationalisme van China verdient correcte berichtgeving

Een organisatie van onderzoekers en mediawerkers met Chinese roots in de VS stelt vast dat de versie die in de westerse media wordt gegeven van het vaccinbeleid van China niet klopt met de realiteit. Terwijl rijke landen COVID-19-vaccins in voorraad hebben, is China een redder in de nood voor landen in het Zuiden die worden genegeerd door westerse geneesmiddelenbedrijven en uitgesloten worden door het neokoloniale vaccinatienationalisme van het Westen. Waarom die laster over de Chinese inspanningen?

Lees verder

"Blijf de Nakba herinneren, ook de Nakba van vandaag"

Op 15 april 2021 herinneren Joods-Israëlische vredesactivisten die in Brussel wonen de Nakba - de uitdrijving van de inheemse bevolking uit Palestina - op de dag dan Israël zijn 'onafhankelijkheid' herdenkt. De Nakba is voor hen meer dan een herinnering, want ze leeft nog steeds door in de dagelijkse realiteit. Eitan Bronstein Aparicio geeft zijn indrukken van deze dag.

Lees verder

Staat SMart ten dienste van de artiest?

  De activiteiten van de coöperatieve vennootschap SMart zijn niet zonder controverse. SMart zegt dat zij wie werkt in de...

Lees verder

Wereldbank overtreedt eigen aanbevelingen tegen discriminatie en intimidatie van werknemers

Werknemers en oud-werknemers van de Wereldbank beschuldigen het instituut van discriminatie en intimidatie van werknemers wanneer ze arbeidsongeschikt of gehandicapt raken. “Ik werd geïntimideerd totdat ik bijna instortte.”

Lees verder

EU pompt nog steeds geld in promotie rood vlees, niet in groenten en fruit

  Het klinkt in 2021 ongelooflijk maar het is de volledige waarheid. Nog steeds gaat bijna een derde van het...

Lees verder

Een op twee vrouwen in de arme landen is geen baas over eigen lichaam

De helft van alle vrouwen in ontwikkelingslanden hebben geen enkel zelfbeschikkingsrecht over het eigen lichaam. Dat stellen de VN vast in een nieuw onderzoeksrapport.

Lees verder

Coronamoeheid herstelt snel na sociaal contact

Coronamoeheid is een ernstig probleem waaronder zowat iedereen lijdt. Wat velen al vermoeden wordt echter door een Schotse studie bevestigd. De mentale vermoeidheid van lockdown en isolatie verdwijnt vrij snel wanneer het normale sociale leven terugkeert. De beste therapie is gewoon terug sociaal contact.

Lees verder

Zweden geeft het voorbeeld, investeert in vaccins voor armste landen

De Zweedse regering doet een forse investering om de toegang tot covid-19-vaccins voor de armste landen ter wereld mogelijk te maken. Het Scandinavische land wordt zo de grootste donor van het wereldwijde initiatief Covax dat een eerlijke verdeling van de vaccins voor iedereen nastreeft.

Lees verder
Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Red State Revolt: staken voor dummies

Peter De Koning las 'Red State Revolt - The Teachers' strike wave and Working Class Politics' van Eric Blanc, een voormalige leraar in de VS.

Lees verder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten