We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

woensdag 5 mei 2021

#WORLDWIDE #BELGIUM #FLANDERS #dewereldmorgen #News #Journal #Update - Vakcentrales waarschuwen regering: Een ‘opgesmukte’ 0,4% is niet het respect dat werknemers verdienen | Waar blijft die financiële injectie tegen coro

 

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.

Vakcentrales waarschuwen regering: Een ‘opgesmukte’ 0,4% is niet het respect dat werknemers verdienen

Na het overleg tussen premier De Croo, minister Dermagne en de Groep Van Tien, en na te hebben vastgesteld dat het onmogelijk was een akkoord te bereiken tussen de sociale partners over de evolutie van de lonen voor de komende twee jaar, besloot de premier op 29 april jl. dat de regering zelf een beslissing zal nemen omtrent de koopkrachtmarge. Vakbonden en werkgevers engageren zich in een zoektocht naar oplossingen voor andere dossiers uit het IPA overleg (o.a. het luik eindeloopbaan).

Lees verder

Waar blijft die financiële injectie tegen corona in het onderwijs?

Een dag nadat bekend raakte dat corona opmerkelijk veel voorkomt bij leerkrachten, kwam Ben Weyts trots vertellen dat scholen terug volledig open mogen vanaf 10 mei. Hier en daar wordt hij geroemd om zijn koppigheid in dezen. Maar heeft hij er ook alles aan gedaan om de volledige heropening binnen veilige omstandigheden te laten gebeuren?

Lees verder

Op de Werelddag van de Persvrijheid gaat het niet goed in Griekenland

3 mei is Werelddag van de Persvrijheid. Die persvrijheid is tijdens de coronacrisis flink onder druk komen te staan, ook in Griekenland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat Griekenland persvrijheid en correcte informatieverstrekking zeer belangrijk vindt, zeker tijdens de pandemie, desondanks heeft de persvrijheid in het land flinke klappen gekregen. Bruno Tersago geeft vanuit Athene een aantal voorbeelden van perscensuur door de Griekse regering.

Lees verder

"Laat ons samen een solidaire wereld opbouwen"

Op 28 april vond een actie plaats van bezorgde burgers aan het Europees Parlement. Zij willen de oorverdovende stilte aanklagen van de Europese autoriteiten over de 130 mensen die onlangs tijdens hun vlucht op de Middellandse Zee omkwamen. “Terwijl geïmproviseerde boten blijven kapseizen, blijft Europa hen de rug keren. Als burgers uiten we onze woede en onze vastberadenheid en pleiten we voor een waardige en humane behandeling van deze mensen die in ballingschap worden gedwongen”, klinkt het.

Lees verder

Collectief Bezet la Monnaie Occupée verzamelde op 1 mei duizenden mensen op Muntplein in Brussel

1 mei: duizenden mensen hebben deelgenomen aan het evenement dat op het Muntplein georganiseerd werd om de regering te bevragen over haar aanpak van de crisis en om de politieke strijd te bundelen. Het collectief en de menigte droegen samen een grote vuilnisbak naar de Wetstraat.

Lees verder

België doet ‘examen mensenrechten’ voor de VN: Amnesty International roept op tot ambitieuzer engagement

Op woensdag 5 mei legt België voor de derde keer zijn ‘mondeling examen mensenrechten’ af voor de Verenigde Naties (VN). Het gaat om het zogenoemde Universeel Periodiek Onderzoek (UPR, Universal Periodic Review), een mechanisme van de VN-Mensenrechtenraad waarbij VN-lidstaten elkaars mensenrechtenbeleid evalueren.

Lees verder

Corona: fiscaal vaccin tegen sociale ongelijkheid dringend nodig

Met de coronacrisis lijkt het debat over belastingen voor de rijksten niet meer te vermijden. Dat bolwerken van het mondiale kapitalisme zoals het IMF of zelfs de president van de Verenigde Staten deze eis stellen, is wellicht het opvallendst. Maar er is meer aan de hand.

Lees verder
Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

190 hectare (K)LUCHT: 'Tuinkabouters' protesteren tegen regionale luchthaven Deurne

  Naar de oude Kempische traditie van Poortje Pik hebben 'tuinkabouters' uit Antwerpen besloten om in de nacht van 30 april op 1 mei weg te lopen uit de voortuinen waar ze wonen. Ze trokken...

Lees verder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten