We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

dinsdag 20 juli 2021

#WORLDWIDE #BELGIUM #FLANDERS #dewereldmorgen #News #Journal #Update - Dorststaking: de dood is elk moment mogelijk

 

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.

Dorststaking: de dood is elk moment mogelijk

“Na bijna zestig dagen hongerstaking is een meerderheid van de 450 personen in dorststaking gegaan: de dood is elk moment mogelijk”, aldus Dokters van de Wereld. “We moeten dringend een manier vinden om het te beëindigen

Lees verder

Ik, Belg, kind van sans-papiers

Beste medeburger, ik richt me tot je met een boodschap vol liefde en menselijkheid. Ik schrijf over de situatie van de 475 personen zonder papieren die sinds 23 mei in hongerstaking zijn in de Begijnhofkerk, de ULB en de VUB.

Lees verder

Versailles revisited? Superrijken en hun gesponsorde ruimteshow

Terwijl we wereldwijd een pandemie en klimaatrampen proberen te overleven, houden enkele superrijken een mediagenieke wedstrijd om als eerste even...

Lees verder

De recente onrust in Cuba: schoolvoorbeeld van fake news en mediaoorlog

Afgelopen zondag kwamen Cubanen voor het eerst sinds meer dan twintig jaar op straat om hun ongenoegen uit te drukken. Het leek een spontane opwelling, maar bij nader toezien is er veel meer aan de hand. De VS probeert al zestig jaar een regimewissel door te voeren. De laatste jaren zetten ze daarbij de sociale media en de gewone media op een gesofisticeerde manier in. De afgelopen gebeurtenissen zijn een schoolvoorbeeld daarvan.

Lees verder

Burgeractie "SANS-PAPIERS LIVES MATTER" zaterdag 17 juli in Brussel

Op zaterdag 17 juli 2021 gaan burgers uit het hele land de straat op om aandacht te vragen voor de zorgwekkende situatie van de bijna 500 arbeid.st.ers zonder papieren die sinds 23 mei in hongerstaking zijn in de Begijnhofkerk, de ULB en de VUB. De actie van zaterdag vindt plaats om 14.00 uur aan het Europakruispunt, 1000 Brussel (vlakbij Centraal Station), met inachtneming van de COVID-maatregelen. Tegelijkertijd zal in Gent een soortgelijke actie worden gehouden.

Lees verder

Solidaire burgers eisen posteractie op in Gent ter ondersteuning van hongerstakende sans-papiers

Tijdens de nacht van dinsdag 13 juli op woensdag 14 juli zijn er op verschillende plaatsen in Gent posters verschenen in naam van CD&V waarop te lezen staat dat de partij zou pleiten voor verblijfsvergunningen voor mensen zonder papieren. De partij reageerde reeds op deze actie en stelde dat dergelijke posters geen officiële posters zijn. De posters werden verspreid door een groep solidaire burgers, die op een satirische manier wilden aantonen hoe CD&V de huidige politieke impasse kan openbreken.

Lees verder

'De staatssecretaris met de balk in het oog'

Staatssecretaris Sammy Mahdi ging recent in verschillende interviews erg defensief in het offensief. ‘Barmhartigheid staat niet gelijk aan open grenzen’ is één van de koppen. Mahdi gooit alle remmen los en maakt de al precaire situatie moreel nog een stuk erger. Inmiddels heeft hij het licht gezien. Hij richt een zogenaamde neutrale zone in rond de Begijnhofkerk in Brussel waar de sans-papiers in hongerstaking zijn. Hij wil “de regels goed uitleggen”. Hij doet dat rijkelijk laat, op een moment dat de situatie in de kerk dramatisch is en mensenlevens in gevaar zijn. Wij vinden dit uitermate cynisch.

Lees verder

Een structurele oplossing voor de sans-papiers is nodig

Niet ‘wet is wet’ maar ‘nood breekt wet’ moet het ordewoord zijn. Wie heeft de grootsheid om dat te doen?

Lees verder

Rector UGent neemt gerechtelijke stappen als UFO-bezetting na 25 juli doorzet

Donderdag 15 juli heeft de groep studenten en activisten die op dit moment het UFO-gebouw in Gent bezetten, een brief ontvangen van rector Van De Walle over hun aanwezigheid in het UFO. In deze brief stelt de rector dat, wanneer de bezetting na 25 juli zal doorzetten, er gerechtelijke stappen ondernomen zullen worden om de bezetting te beëindigen.

Lees verder

Dit is hoe klimaatontregeling eruitziet

Wat we vandaag meemaken is geen noodlot, het heeft een oorzaak en die heet klimaatverandering. Extreme weerfenomenen hebben altijd bestaan, maar hoe verder we de klimaatontwrichting laten escaleren hoe vaker en heviger ze zich zullen voordoen.

Lees verder
Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Overstromingstragedie wereldwijd geen uitzondering

De overstromingstragedie, die als een 9/11-gebeuren ons land in het hart treft, lijkt velen met verstomming te slaan, maar is wereldwijd een frequent voorkomend iets. De ngo Germanwatch becijferde begin 2021 dat er de afgelopen...

Lees verder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten