We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

vrijdag 23 juli 2021

#WORLDWIDE #BELGIUM #FLANDERS #HARTBOVENHARD #News #Journal #Update - #Solidariteit met wie door de #overstromingen werd getroffen

 

NIEUWSBRIEF HART BOVEN HARD JULI 2021

Solidariteit met mensen zonder papieren op 21 juli

Hart boven Hard is solidair met de mensen zonder papieren in hongerstaking. Op 21 juli, de Belgische nationale feestdag, valt er alvast voor de mensen zonder papieren niets te vieren. Om onze solidariteit zichtbaar te maken, zijn er die dag verschillende acties, die we als Hart boven Hard ondersteunen:
 
Meer info over wat je kan doen
Solidariteit met wie door de overstromingen werd getroffen

Ook de watersnood die het oosten van ons land trof, raakt ons sterk. In de komende weken en maanden verwachten we een discussie ten gronde over het verkavelen van overtromingsgebieden, over de betonziekte, over het kappen van bossen, over het sluiten van 4 kazernes van de civiele bescherming, over het gebrek aan investeringen in sociale en ecologische maatregelen…

Nu is directe bijstand aan de slachtoffers prioritair. In de getroffen gebieden zijn de noden zeer hoog. Hart boven Hard helpt ook. Bekijk op de website hoe je kan helpen.

Geen uitverkoop in de zorg: breng je verhaal

Op 14 juli boog het Vlaams parlement zich over het privatiseringsdecreet van de zorg.  Zo wilde de regering de sluisdeuren open zetten voor de commercialisering van de zorg. Dankzij druk van de vakbonden, de zorgsector en de linkse oppositiepartijen werd de stemming gelukkig uitgesteld. Nu moeten we blijven druk uitoefenen om er afstel van te maken. 

Dries Goedertier legt in zijn opiniestuk op Knack.be haarfijn uit wat er op het spel staat. Hart boven Hard zegt: “zorg boven winst”. 

Werk jij in de zorg, of ben je op een andere manier betrokken en wil je hierover getuigen? Mail naar lies@hartbovenhard.be

Extra geld voor mensen met een beperking: applaus voor de Vlaamse regering?

Sneller budget voor mensen met de allerhoogste zorgnood, lezen we in de kranten. Eindelijk. Voelt de Vlaamse regering stilaan de druk van personen die recht hebben op zorg, van mantelzorgers, zorgverleners en tal van sociale organisaties en bewegingen, waaronder Hart boven Hard? Helaas blijven 15.000 mensen nog steeds in de kou staan. 

Lees de analyse van onze werkgroep Zorg om Zorg op Facebook

Voor je agenda

Hart boven Hart-dag: 18 september

Elkaar weer in levende lijve ontmoeten om elkaar te inspireren en samen plannen te smeden - wat kijken we daarnaar uit! Op de laatste Hart boven Hard-dag gaven we het startschot voor de campagne ‘Er is wel geld’.

Op 18 september schakelen we een versnelling hoger en zetten samen de mijlpalen uit. Programma en praktische info volgen. Hou onze nieuwsbrief en Facebook in de gaten!

Bikes not bombs: fietsactie 26 september

2021 is het jaar waarop kernwapens illegaal werden. Desondanks investeren de kernwapenstaten nog miljarden dollars aan de vernieuwing of uitbreiding van hun nucleaire wapenarsenalen. Op 26 september, de Internationale Dag voor de Afschaffing van Kernwapens, zal er ook in België actie worden gevoerd aan de militaire basis in Kleine Brogel. Met ludiek en vredevol protest, willen we samen één duidelijke boodschap brengen: Geen kernwapens in België! 
Fiets en picknick mee in Kleine Brogel

Ook dat nog
  • Petitie van Fairfin aan de Nationale Bank van België: Stop de financiering van de klimaatcrisis!
  • Experts zijn niet content - en da's zacht uitgedrukt - over de plannen voor inburgeraars. Sarah Scheepers van Ella vzw vat de pijnpunten samen in dit opiniestuk.
Facebook
Instagram
Website

Geen opmerkingen:

Een reactie posten