We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

vrijdag 30 juli 2021

#WORLDWIDE #BELGIUM #FLANDERS #dewereldmorgen #News #Journal #Update - Aanhoudende droogte leidt tot droogte in #Madagascar

 

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.

Waarom het VS-beleid tegen Nicaragua tot mislukken gedoemd is

Critici die de dreiging met gewelddadige regime change door de VS in Nicaragua ontkennen staan lijnrecht tegenover zij die de corruptie en het machtsmisbruik niet erkennen als oorzaken van de politieke crisis. Nog veel anderen kijken vertwijfeld toe. Amerikaans journalist John Perry woont in de Nicaraguaanse stad Masaya. Hij gelooft niet in de goede bedoelingen van de VS en baseert zich voor zijn analyse op decennia brutale inmenging en steun voor de pro-westerse dictaturen door de VS.

Lees verder

Christian Felber: ‘Soevereine burgers zouden ongelimiteerde ongelijkheid niet toelaten. Parlementen wel’

De economie zoals ze vandaag draait, heeft te veel ongewenste effecten op de mens en de planeet. Wereldwijd vinden honderden bedrijven en verschillende overheden zich terug in de nieuwe economische logica van Christian Felber. Democratie is daar een wezenlijk onderdeel van. Hoe werkt zijn model precies?

Lees verder

Het jammerlijke falen van het publieke debat in coronatijden

Het is tijd om ook critici en sceptici aan het woord te laten als het gaat over coronamaatregelen en soortgelijke discussies, zo stelt Joris Vlieghe (KUL), en deze niet meteen weg te zetten als mensen die van niet beter weten. Dat is contraproductief en draagt enkel bij tot polarisering.

Lees verder

Aanhoudende droogte stort Madagaskar in hongercrisis

De effecten van klimaatverandering zijn verwoestend voor het zuiden van Madagaskar, een land dat slechts 0,01 procent van de wereldwijde broeikasgassen uitstoot. Het land is in de greep van de ergste droogte in veertig jaar, waardoor 1,4 miljoen mensen afhankelijk zijn van voedselhulp om te overleven.

Lees verder

Kinderarbeid blijkt schering en inslag in leerindustrie Bangladesh

Bijna 170 miljoen jongeren zijn wereldwijd het slachtoffer van kinderarbeid. In de leerindustrie van Bangladesh worden kinderen gedwongen om in barslechte omstandigheden ronduit gevaarlijk werk te verrichten, blijkt uit nieuw onderzoek.

Lees verder

Schemervluchten: boeken, rustpunten in hectische tijden

Paul Verhaeghe heeft er zijn buik van vol. Terwijl België zijn grootste natuurramp ooit ondergaat met ongeziene sociaal-economische gevolgen, reageert de Vlaamse minister van energie dat het Europese klimaatplan “betaalbaar en haalbaar” moet blijven. Als rustpunt zijn er gelukkig boeken. Schemervluchten is het eerste van vier dat hij tijdens zijn vakantie leest.

Lees verder

“Beleid voor langdurig zieken wordt gemaakt door gezonden, ervaringsdeskundigheid ontbreekt”

Vanaf het moment van haar diagnose botste Lynn Formesyn op talloze beleidstekortkomingen voor chronisch zieke mensen in ons land. En niet alleen zij, maar ook vele andere ‘mankemensen’ – zoals Formesyn langdurig zieken mooi noemt – ervaren talloze tekortkomingen. Formesyn schreef daarom het boek 'Zinvol Ziek' waarin ze zowel vanuit haar persoonlijke ervaring als via interviews met tientallen andere ervaringsdeskundigen, zorgverleners en beleidsmakers de grote pijnpunten blootlegt. “Dit boek kan voor iedereen die bezig is met transformatie van ons huidig systeem een relevant puzzelstuk zijn.”

Lees verder

De hongerstaking maakte het geweld van de politieke orde zichtbaar

Waarom er niet valt opgelucht adem te halen na het beëindigen van de hongerstaking.

Lees verder

Massale exodus van zorgpersoneel dreigt na covid-19

Sterfgevallen onder gezondheidswerkers, emigratie van zorgpersoneel en afnemende buitenlandse hulpgelden brengen zorgsystemen wereldwijd in gevaar, waarschuwen gezondheidszorgexperts.

Lees verder

Moord president Haïti resultaat van terreurregime en cynisme van de machthebbers

Julien Deroy is landbouwingenieur. Hij stichtte en leidt samen met een aantal studiegenoten de landbouwcoöperatie ‘Agribel’. Hij getuigt over de spiraal van geweld waaran Haïti ten prooi valt.

Lees verder
Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Stop plannen voor verbreding Brusselse ring!

Stop plannen voor verbreding Brusselse ring! Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering haar plan wil doorzetten om circa 3 miljard te investeren in de ‘optimalisering’, zeg ‘verbreding’, van het noordelijke deel van Brusselse ring....

Lees verder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten