We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

woensdag 18 augustus 2021

#WORLDWIDE #WORLD #AVAAZ #News #Journal #Update - jij hebt dit gedaan

 

Kom in actie!
Beste vrienden,
Deze e-mail is anders dan anders. Meestal schrijven we je over een crisis of een vreselijke ramp -- maar nu willen we je bedanken. Welgemeend en oprecht. Dankjewel!

Dankzij de bijdrage van meer dan 130.000 van ons heeft onze beweging in 2020 bijna 10 miljoen dollar gedoneerd aan zwaar achtergestelde gemeenschappen.

We hebben wanhopige gezinnen voedselpakketten gegeven, levensreddende hulp geboden in vluchtelingenkampen, medisch materiaal naar geïsoleerde gemeenschappen gebracht en zelfs de toename van stroperspraktijken helpen bestrijden.

Uit de grond van ons hart, dankjewel. Jij hebt dat mogelijk gemaakt.

In deze hartverwarmende video zie je hoe wij samen mensenlevens veranderd hebben en hoop hebben geboden tijdens een van de zwaarste jaren sinds mensenheugenis -- en hoor je de getuigenissen van enkele mensen die we helpen in de frontlinie:

  • In Zuid-Azië hebben we nu meer dan 5,5 miljoen maaltijden geboden aan gezinnen, zodat duizenden kwetsbare mensen niet met honger naar bed moesten;
  • Toen de nationale overheden in het Amazonewoud de andere kant opkeken, heeft onze beweging voedsel en medisch materiaal geleverd. Met huurboten en -vliegtuigen konden we de meest geïsoleerde gemeenschappen in het regenwoud bereiken;
  • In Congo hebben we voedselpakketten verdeeld over meer dan 2.000 kwetsbare gezinnen;
  • In totaal hebben we 40 projecten en noodhulpacties gefinancierd in 23 landen.
Dat allemaal, en alles wat Avaaz doet, is volledig gefinancierd door mensen zoals jij. We hebben een concrete, meetbare en langdurige impact op de wereld en geven mensen hoop.

Ik ben een van die mensen.

Ik voer al meer dan tien jaar campagne op het vlak van klimaatverandering, de uitstervingscrisis en mensenrechten -- en het kan loodzwaar zijn. Maar onlangs mocht ik meewerken aan deze inzamelacties en heb ik gezien dat medisch materiaal bij vergeten gemeenschappen terechtkwam. Ik heb glimlachende gezichten en tranen van opluchting zien verschijnen na een voedzame maaltijd.

En ik besef maar al te goed dat dat mogelijk was dankzij moeders, vrienden, zussen, grootouders, buren -- mensen zoals jij en ik, die misschien zelf ook door een moeilijke tijd gaan. Het is gewoon onbeschrijfelijk. Het voedt de ziel voor al het werk dat we nog moeten verzetten en het bewijst dat de slagkracht van onze burgerbeweging echt een verschil maakt in de wereld.

Namens ons allemaal, dankjewel daarvoor.

Met vurige hoop en eindeloze vastberadenheid,

Mike, Ine, Marigona, Laura, Sofia, Fey, Alis, Martyna, Nell, Chris en de rest van het Avaaz-team
Avaaz is een internationale burgerbeweging van 65 miljoen mensen. Wij streven ernaar de inzichten en waarden van burgers te laten weerklinken in internationale besluitvorming ("Avaaz" betekent "stem" of "lied" in verschillende talen). Avaaz heeft leden in alle landen van de wereld, ons team is verspreid over 18 landen in 6 werelddelen en werkt in 17 talen. Lees hier meer over de grootste campagnes van Avaaz, of volg ons op Facebook of Twitter.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten