We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

vrijdag 24 september 2021

#WORLD #WORLDWIDE #BELGIUM #FLANDERS #dewereldmorgen #News #Journal #Update - Federaal Parlementslid Nahima Lanjri (CD&V) reageert op open brief van Lies Vanpeperstraete | Bescherm de publieke zorg: Stop het Vlaams privatisering

 

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.

Federaal Parlementslid Nahima Lanjri (CD&V) reageert op open brief van Lies Vanpeperstraete

Lies Vanpeperstraete stuurde gisteren een open brief aan minister Karine Lalieux, bevoegd voor personen met een handicap, die gisteren haar Federaal Actieplan Handicap toelichtte in het parlement. “Ik zie me verplicht elk jaar meer verlof zonder wedde te nemen. Anders verlies ik mijn integratietegemoetkoming en die heb ik broodnodig voor mijn handicapkosten." Ze vraagt aan de politiek waarom het hen niet lukt om dit op te lossen? Federaal parlementslid Nahima Lanjri van CD&V reageert nu op de open brief.

Lees verder

Bescherm de publieke zorg: Stop het Vlaams privatiseringsdecreet

  De Covid-crisis toonde het duidelijk aan: Zorg en welzijn zijn van levensbelang. Personeelsleden van woonzorgcentra gaven samen met hun...

Lees verder

Antwerps parket wil 350 klachten Recht op Lucht-actie seponeren: actiegroep bereidt volgende juridische stappen voor

Een dag nadat de wereldgezondheidsorganisatie haar normen verstrengde omdat luchtvervuiling nog slechter is voor onze gezondheid dan tot nu gedacht, kreeg een delegatie van de actiegroep “Recht op Lucht” te horen dat het Antwerps parket geen gevolg wil geven aan de klacht die ze voor de zomer indienden. De actiegroep werkt met hun juridisch team aan de volgende stappen. “Die komen er zeker”, klinkt het vastberaden.

Lees verder

'België moet tand bijsteken op vlak van internationale solidariteit'

“2020 toonde de noodzaak aan internationale solidariteit meer dan ooit. Helaas kiest ons land nog steeds onvoldoende voor structurele oplossingen,’ stelt 11.11.11 in haar jaarrapport over het regeringsbeleid in 2020. De federale regering moet dringend werk maken van haar beloftes uit het regeerakkoord volgens de organisatie. 

Lees verder

Zorgkassen vragen indexatie zorgbudget

De Vlaamse zorgkassen vieren hun twintigste verjaardag. Op 1 oktober 2001 werd de Vlaamse zorgverzekering opgericht. Die voorzag in een vergoeding van maximaal 125 euro voor mensen die thuis veel zorg nodig hadden. Twintig jaar later is dat bedrag met nauwelijks 5 euro toegenomen. ‘Hoogtijd om ook het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aan te passen aan de stijgende levensduurte’, zegt Luc Van Gorp, voorzitter van het Vlaams Intermutualistisch College.

Lees verder

Coöperatieve bank NewB lanceert betaalkaart en start eerste campagne sinds verkrijgen banklicentie

De coöperatieve bank NewB lanceert een betaalkaart en voert voor het eerst campagne sinds ze een banklicentie verkreeg.

Lees verder

Huishoudwerk: Na 10 jaar eindelijk schoon schip?

Een decennium lang zetten vakbondsactivisten, gesteund door internationale afspraken, zich in voor waardig huishoudwerk. Welke conclusies trekken we?

Lees verder

Voorzitster voedseldenktank: “Als vrouwelijke landbouwers meer inspraak hadden, zou honger allang de wereld uit zijn”

Vrouwen produceren meer dan de helft van het voedsel in de wereld, maar worden benadeeld op het vlak van toegang tot landbouwgrond en financiële steun. Dat heeft alarmerende gevolgen, stelt Danielle Nierenberg, voorzitster van de ngo Food Tank. Volgens haar dringt een metamorfose van het huidige, ongelijke voedselsysteem zich op.

Lees verder

Derde covid-golf overspoelt ongevaccineerd Jemen

Het uitgeputte Jemen krijgt een derde covid-golf over zich heen, terwijl amper 1 procent van de bevolking gevaccineerd is.

Lees verder
Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Bikes not Bombs: protestactie tegen kernwapens in Kleine-Brogel

Op 26 september, de Internationale Dag voor de Totale Afschaffing van Kernwapens, komen Belgische, Nederlandse en Duitse activisten naar Kleine-Brogel om actie te voeren tegen kernwapens.

Lees verder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten