We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

vrijdag 24 september 2021

#WORLD #WORLDWIDE #BELGIUM #FLANDERS #HARTbovenHARD #Klimaat #News #Journal #Update - Er is wel geld voor het Klimaat

 

ER IS WEL GELD VOOR HET KLIMAAT 

3 klimaatacties met Hart boven Hard

Na 26 klimaattoppen en ondertussen 6 jaar na het historische klimaatakkoord van Parijs, blijft de uitstoot stijgen en worden ecosystemen aan een razendsnel tempo verwoest. Ook bij ons werden de gevolgen ervan tijdens de verwoestende overstromingen deze zomer pijnlijk duidelijk. 

Het riedeltje van onze politieke, economische en financiële machthebbers klinkt cynisch genoeg al decennialang hetzelfde: een doortastend sociaal rechtvaardig klimaatbeleid is te duur, zal de modale de burger veel geld kosten en onze concurrentiekracht in het gedrang brengen. Met onze campagne willen wij dit ontkrachten, want eco-is-logisch, sociaal én betaalbaar  en op lange termijn goedkoper voor onze samenlevingen. Tijd voor actie!

10/10: Met Hart boven Hard naar de Grote Klimaatmars

Back to the Climate

Ook Hart boven Hard zal er zijn op 10/10, met onze nagelnieuwe spandoek ‘Er is wel geld voor het klimaat’! 

Afspraak om 13 u aan Baloise Insurances en Febelfin Academy, Koning Albert II laan 19, hoek Koolbrandersstraat. Bekijk op Google Maps.

Aan het einde van de mars staan we in het Jubelpark  met ons rad, de kaders van de campagne en de mensen van Move Your Money. Hopelijk tot dan! 

Bekijk en deel het Facebookevent

Doe mee met Move Your Money

De financiële wereld beheert het grootste deel van de financiële middelen en beslist op dit moment zelf waar ze die in investeert. Nog al te vaak is dat in fossiele brandstoffen. Move Your Money, een initiatief van Hart boven Hard en Fairfin, wil door druk van onderuit helpen daar een eind aan maken. Tijdens de Klimaattop in Glasgow, begin november, willen we samen ons geld moven naar een betere toekomst.

Doe je mee?
Op moveyourmoney.be, kan je met één klik checken hoe fossiel jouw bank nog investeert en krijg je info om zo nodig van bank te veranderen. Zit je al bij een propere bank? Word supermover en overtuig elke maand mensen uit je omgeving om ook van bank te veranderen. 

Meer weten?
Kom in oktober naar een van de infoavonden in jouw buurt voor meer inzicht in de financiële structuren achter klimaatopwarming en voor praktische tips.

Handen af van onze Haltes!

Hart boven Hard wil de huidige lokale acties tegen het nieuwe decreet basisbereikbaarheid van onze Vlaamse overheid in de kijker zetten. 5000 haltes zijn in gevaar! Massaal investeren in openbaar vervoer is zowel ecologisch als sociaal de meest logische toekomstgerichte keuze. 

In verschillende Vlaamse steden werd al actie gevoerd, zoals op 18/9 in Gent #Stopdehaltesloop.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten