We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

vrijdag 24 september 2021

#WORLD #WORLDWIDE #BELGIUM #GREENPEACE #News #Journal #Update - Het is nooit te laat om het verschil te maken

 

Voor een groene en vreedzame toekomst

Geen afbeeldingen? Webversie >>

 

 

Beste vrienden,

Vijftig jaar zijn verstreken sinds de eerste reis van Greenpeace, maar het einddoel blijft hetzelfde: een groene en vreedzame toekomst voor iedereen.

Onze verjaardag is niet alleen een moment van feest. Vandaag hebben we meer dan ooit nood aan actie. We moeten samen een eind maken aan de stelselmatige natuurvernietiging en de klimaatcrisis. Hitte, droogte, bosbranden, overstromingen… ook bij ons laat de opwarming van de aarde zich intussen hard voelen. En meestal worden mensen die in armoede leven het zwaarst getroffen. 

Wist je dat Greenpeace geen geld aanvaardt van overheden of bedrijven? Mensen als JIJ zijn de motor van onze wereldwijde campagnes. Die onafhankelijkheid geeft ons totale vrijheid van meningsuiting en van handelen.

Misschien is dit wel een goed moment om een maandelijkse gift te doen? We hebben geen 50 jaar meer om het leven op aarde te redden. Dus waarom nog wachten?
 

Ik doe een maandelijkse gift van 7 €

Ik doe een maandelijkse gift van 10 €

Ik doe een maandelijkse gift van 20 €

Ik doe een maandelijkse gift van mijn keuze

Deze giften zullen ons in de komende jaren helpen in de strijd voor een groenere en rechtvaardige wereld. We zullen klimaatschadelijke projecten voor de rechter dagen en ijveren voor een betere milieubescherming. En we zullen druk zetten op de regering voor een groen en eerlijk herstelplan om ons uit de corona-pandemie te loodsen.

Je kan het werk van Greenpeace elke maand mee financieren. Zo ben je samen met ons deel van de oplossing.

 

Alvast enorm bedankt voor je steun!

Het Greenpeace-team

 

P.S: Heb je nog een vraag of ben je op zoek naar meer informatie? Aarzel niet om ons te bellen op 02 274 02 41 of te mailen via contact.be@greenpeace.org

 

 

 
 

Greenpeace is een internationale en onafhankelijke organisatie die schendingen van het leefmilieu aanklaagt en duurzame oplossingen aanreikt.

Mee doen • Waarom • Steun ons

Geen opmerkingen:

Een reactie posten