We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

zaterdag 25 september 2021

#WORLD #WORLDWIDE #EU #AVAAZ #News #Journal #Update - #Bijen 🐝

 

TEKEN HIER
Miljarden bijen, vlinders en kevers … zijn aan het uitsterven, en daardoor dreigen volledige ecosystemen in elkaar te storten. Giftige landbouwpesticiden behoren tot de grootste boosdoeners, maar nu kan een Europees burgerinitiatief ervoor zorgen dat ze volledig uitgefaseerd worden. Als we een miljoen handtekeningen ophalen, is de EU verplicht om op onze eisen te reageren! We hebben nog maar 5 dagen. Sluit je nu aan en deel dit met iedereen -- elke handtekening telt!
TEKEN HIER
Beste vrienden in de EU,
De insectenapocalyps ontvouwt zich steeds verder -- miljarden bijen, vlinders en andere kleine beestjes sterven in stilte uit. En dat kan binnenkort catastrofale gevolgen hebben voor onze gewassen en delicate ecosystemen overal ter wereld.

Landbouwpesticiden behoren tot de grootste boosdoeners. Maar nu overweegt de Europese Unie een voorstel om pesticidengebruik radicaal terug te dringen tegen 2030, en dat zou de deur kunnen openen naar een volledig verbod binnen 15 jaar.

Maar eerst moeten we voorkomen dat de machtige pesticidenlobby een stokje voor het plan steekt. Daarom slaan we de handen ineen met een geweldige coalitie van milieugroepen, boeren, imkers en wetenschappers om de 1 miljoen handtekeningen te verzamelen die nodig zijn om onze eisen op de officiële agenda van de EU te zetten.

Het heeft al eerder gewerkt -- Avaazers hebben dankzij burgerinitiatieven nieuwe wetgeving op het gebied van glyfosaat en genetische modificatie helpen afdwingen. Laten we dat nu nog eens doen, deze keer om onze bijen en belangrijke bestuivers te redden van dodelijke pesticiden, en de toekomst van de landbouw te transformeren. We hebben nog maar 5 dagen om aan een miljoen deelnemers te komen. Sluit je nu aan en deel dit met iedereen -- echt elke handtekening telt.
Volgens recente studies is meer dan 40% van de insectensoorten aan het achteruitgaan en is één derde met uitsterven bedreigd -- en in het algemeen sterven ze acht keer sneller uit dan zoogdieren, vogels en reptielen! Het gaat over hommels, vlinders, kevers en andere bezige bestuivers die een groot deel van onze voedselbevoorrading en delicate ecosystemen in stand houden.

De bescherming van natuurlijke habitats is cruciaal voor het overleven van onze insectenpopulaties, maar het is even belangrijk dat we de 2,5 miljoen ton pesticiden die we elk jaar over onze akkers, parken en speeltuinen sproeien te lijf gaan. Er is steeds meer bewijs dat landbouwpesticiden niet alleen ons grondwater en onze bodem vervuilen, maar dat ze ook zeer dodelijk zijn voor bijen en andere bestuivers.

Drie jaar nadat Avaaz een verbod op neonicotinoïden heeft helpen realiseren, wordt dit gevaarlijke, bijendodende gif nog steeds toegelaten op onze akkers dankzij controversiële noodvergunningen.

Maar dit is onze kans op een volledige transitie naar pesticidevrije landbouw, in harmonie met de natuur. Belangrijke besluitvormers hebben toegezegd zich te zullen inzetten voor de meest ambitieuze deal ooit die onze voedsel- en landbouwsystemen kan transformeren. Zij staan klaar om de grote pesticidenbedrijven aan te pakken, maar ze hebben onze steun nodig.

Als we dit winnen, staan we een stap dichter bij een wereld waarin onze bijen en bestuivers veilig zijn en boeren geholpen worden met de omschakeling naar duurzame landbouw. Sluit je nu aan en deel dit met iedereen. Al meer dan 800.000 Europese burgers hebben dit getekend -- help ons 1 miljoen stemmen te verzamelen en de EU te dwingen naar onze oproep te luisteren.
Avaazers geven met hart en ziel om bijen en biodiversiteit. Meer dan twee miljoen van ons roepen wereldleiders op om de helft van onze planeet te beschermen en de uitstervingscrisis een halt toe te roepen. Met meer dan vijf miljoen handtekeningen is onze petitie om de bijen te redden een van de grootste campagnes in de geschiedenis van Avaaz. Maar om die campagnes te laten slagen, moeten we de manier waarop we ons voedsel produceren radicaal veranderen. Dit is onze kans om ervoor te zorgen dat de EU het voortouw neemt op weg naar een pesticidevrije toekomst.

Met hoop en vastberadenheid,
Anneke, Ine, Luis, Antonia, Aloys, Adela en het hele Avaaz-team
Meer informatie:

In het Engels:

The insect apocalypse: ‘Our world will grind to a halt without them’ (The Guardian)
https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/25/the-insect-apocalypse-our-world-will-grind-to-a-halt-without-them

The playbook for poisoning the earth (The Intercept)
https://theintercept.com/2020/01/18/bees-insecticides-pesticides-neonicotinoids-bayer-monsanto-syngenta/

Oldest evidence of modern bees found in Argentina (National Geographic)
https://www.nationalgeographic.com/science/2020/02/oldest-ever-fossil-bee-nests-discovered-in-patagonia/

Meer informatie over het burgerinitiatief Red bijen en boeren
https://www.savebeesandfarmers.eu/eng/
Avaaz is een internationale burgerbeweging van 65 miljoen mensen. Wij streven ernaar de inzichten en waarden van burgers te laten weerklinken in internationale besluitvorming ("Avaaz" betekent "stem" of "lied" in verschillende talen). Avaaz heeft leden in alle landen van de wereld, ons team is verspreid over 18 landen in 6 werelddelen en werkt in 17 talen. Lees hier meer over de grootste campagnes van Avaaz, of volg ons op Facebook of Twitter.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten