We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

vrijdag 8 oktober 2021

#WORLD #WORLDWIDE #BELGIUM #CLIMATE #CLIMAXI #DEMO #News #Journal #Update - #Climaxi: Waarom lopen wij mee in de #klimaatbetoging?

 

Waarom lopen wij mee in de klimaatbetoging?
 
Wij eisen dat er geld op tafel komt voor betere lonen, een strenger milieubeleid met vergunningen en controles en een schoner leefmilieu. Daarom doen we mee aan de klimaatbetoging op 10 oktober a.s. om 13 uur aan Brussel Noord. Je vindt onze vlaggen in de People Power's groep. We komen samen aan de Albert 2 laan, vanaf 12u30.
Meer info
PFOS/PFOA verontreiniging Ronse: 31,6 maal saneringsnorm
 
Climaxi bracht mee het vervuilingsdossier in Ronse naar buiten. Voor ons dient Utexbel de normen te respecteren en zich te gedragen zoals de andere textielfirma’s in Ronse. Dat betekent dat investeren en herlocaliseren een noodzaak is om verdere problemen te vermijden. Het dossier in Ronse wijst voor ons ook verder op de systeemfouten in het Vlaams milieubeleid: een verouderde Vlarem-wetgeving, afgebouwde inspectie- en adviesdiensten en manke vergunningen.
Meer info
Word lid van Climaxi en steun onze beweging voor een sociaal klimaat
 
Door overschrijving van 10 euro op rek. nr. BE40 0016 3236 1163, met vermelding ‘lidgeld Climaxi’ kan je voor de rest van het jaar lid worden van Climaxi. Daarmee steun je onze werking en activiteiten. Je ontvangt dan een lidkaart, onze 'Climaxi Nwsbrf’ en onze andere publicaties (brochures, ledenmagazine, Het Visserijblad) in je mailbox of brievenbus.
Meer info
Activiteitenkalender
Via de activiteitenkalender van onze website kan je ons volledig agenda terugvinden.

Volgende activiteit: 12 oktober - Brugge - Debatavond 'Grond is macht' ism De Landgenoten
Naar de kalender
Vrijwilligers gezocht!

Interesse?

Contacteer ons

Steun Climaxi

met een gift op
rekeningnummer 
BE40 0016 3236 1163

Facebook
Website
Email
Met steun van de Vlaamse overheid.
Copyright © 2019, Climaxi vzw, All rights reserved.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten