We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

vrijdag 1 oktober 2021

#WORLD #WORLDWIDE #BELGIUM #FLANDERS #Vredesactie #News #Journal #Update - !! STARTDAG UITGESTELD naar 2022 + alternatieven

 Dag iedereen,

**English version below**

Tot onze spijt de volgende mededeling: de startdag van Vredesactie is uitgesteld naar 2022, aangezien we niet aan het minimum aantal inschrijvingen komen die we nodig achten voor de opzet van de dag. 

Maar laat dit uitstel van onze wederontmoeting geen afstel zijn! We hebben dit najaar een brede waaier aan activiteiten gepland, waarmee we zowel naar Brussel, Antwerpen als naar Gent komen. Hieronder een kort overzichtje, met telkens de link waarmee je je kan inschrijven.

En als je liever mee organiseert, kan je bij eugenie@vredesactie.be terecht om in te stromen in de ISWH-on-tour-ploeg en bij de lobby-touroperators, en kan je bij mattijs@vredesactie.be terecht om betrokken te worden bij het onderzoeksteam en de actiegroep.

Hopelijk vinden jullie tussen dit aanbod iets naar jullie goesting, en kruisen onze wegen zich eerder snel dan laat. 

Vele groeten,

Rik (nog steeds de Vredesactie ICT'er)

(wil je 
deze mails liever niet meer ontvangen? klik hier)

----------------
Hi everyone,

We're sorry to announce we're postponing our kick-off day to 2022, since we haven't arrived at enough enlistments we think is necessary to make the day succeed as we envisioned it.

But! There's still plenty of opportunities for meetups. We've got a wide selection of activities this fall and winter for you in Brussels, Ghent and Antwerp. Here's a short overview, plus details for signing up.

If simply attending an event isn't challenging enough for you, we're always looking for people who want to help us organize these events! If you're interested in the IStopTheArmsTrade-On-Tour or Lobbytour, contact eugenie@vredesactie.be. The investigative team and actiongroup can turn to Mattijs@vredesactie.be for cooperative purposes.

We hope you'll find something that whets your appetite in these options, and hopefully we'll be seeing you rather sooner than later.

Many thanks and see you soon,

Rik (your Vredesactie computerperson)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten