We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

woensdag 6 oktober 2021

#WORLD #WORLDWIDE #BELGIUM #FLANDERS #dewereldmorgen #News #Journal #Update - Uitspraak in beroep in Mawda-proces volgt op 29 oktober

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.

Uitspraak in beroep in Mawda-proces volgt op 29 oktober

Afgelopen donderdag 30/09 en vrijdag 1/10 vond de zitting plaats bij het Hof van beroep in Bergen voor het proces tegen de agent die Mawda doodschoot. Het Iraakse meisje van twee werd in mei 2018 doodgeschoten na een achtervolging van het busje waar ze zich bevond, samen met haar ouders en andere vluchtelingen. De definitieve uitspraak in de zaak staat gepland op 29 oktober.

Lees verder

Italiaans burgemeester 'Mimmo' krijgt 13 jaar, maffia van mensensmokkelaars blijft ongemoeid

Terwijl het Italiaans gerecht nauwelijks optreedt tegen de Calabrese maffia van mensensmokkelaars werd een burgemeester die vluchtelingen in zijn gemeente Riace opving, veroordeeld tot 13 jaar effectieve gevangenisstraf en 700.000 euro boete voor “hulp en aanmoediging van illegale immigratie”. Talrijke Italiaanse en internationale organisaties en personen starten acties om hem vrij te krijgen en deze juridische travestie aan te klagen.

Lees verder

Politiemoord Mawda herdacht op Brusselse reclameborden

In de nacht van 29 op 30 september hebben actievoerders een 100-tal reclameborden in Brussel overplakt met affiches van Mawda. De veroordeelde agent en de Belgische Staat gingen in beroep tegen hun veroordeling. Dit proces ging door op 30 september en 1 oktober. De uitspraak wordt later verwacht.

Lees verder

Haal Brusselse jongeren uit neerwaartse spiraal sociale uitsluiting

Er vloeide al heel wat inkt over de Brusselse aanpak van de pandemie. Het probleem met de lage vaccinatiegraad mag niet onderschat worden. Er circuleert echter heel veel desinformatie die de specifieke context van het grootstedelijk Gewest Brussel miskent. Deze analyse is van Renaud Maes, onderzoeker aan de ULB en hoofdredacteur van La Revue Nouvelle: "Haal jongeren uit de neerwaartse spiraal van sociale uitsluiting, voor je hen gaat stigmatiseren voor hun lage vaccinatiegraad."

Lees verder

Het echte Sint-Gillis, verteld door een lokale bewoner, niet de mediaversie

Claude Semal is een Franstalige Brusselse volkszanger die al meer dan veertig jaar in Sint-Gillis woont. Hij ergerde zich aan de vooringenomen berichtgeving in de media over de staking van de lokale handelaars op het Voorplein (de Parvis) van Sint-Gillis. Die staking zou het verjagen van de bedelaars en marginalen eisen. Niets is minder waar. Hij sprak met 'de stakers'. Wat hij vond was zowat het tegendeel van de berichtgeving. Een geëngageerd verhaal over het echte Brussel, ver van de schijnwerpers.

Lees verder

Onderwijs: sleutel tot maatschappij gebaseerd op vrede en solidariteit

Tijdens een debat op de uitreiking van de Henri La Fontaine-prijs 2021 op 20 september 2021 in Brussel legden Christine Mahy, Olivier De Schutter en Faouizia Charfi het belang uit van onderwijs voor de verwezenlijking van een maatschappij gebaseerd op vrede en solidariteit. Een verslag van Gabrielle Lefèvre.

Lees verder

Australië tekende kernwapenverdrag met VS tegen China, zo eenvoudig is dat

Het AUKUS-verdrag tussen Australië, Groot-Brittannië en de VS mag dan wel verkocht worden als een 'veiligheidspact', de facto is het een kernwapendeal met als bedoeling de druk op China te verhogen. Dit is een terechte reden die de kansen op een kernoorlog ernstig doet toenemen, volgens onafhankelijk analist Vijay Prashad.

Lees verder

Regering Venezuela overleeft economische blokkade VS dankzij kortzichtige corrupte oppositie

De Venezolaanse bevolking kreunt onder een wurgende economische blokkade door de VS. Covid-vaccins en essentiële geneesmiddelen kunnen niet aangekocht worden. De oppositie heeft echter nauwelijks impact, wegens interne naijver en vetes, grootschalige corruptie met buitenlands geld van de staat, maar vooral door de incompetentie van leiders als Juan Guaidó.

Lees verder

Leger Rwanda is huurling voor Franse belangen in Mozambique

In de loop van juli en augustus 2021 werden in Mozambique Rwandese soldaten ingezet, zogenaamd om te vechten tegen terroristen van ISIS. In werkelijkheid gaat het om een manoeuvre van de Fransen ter bescherming van energiereuzen die daar aardgas willen ontginnen, en misschien ook voor een paar transacties die in het verleden in achterkamertjes werden bedisseld.

Lees verder
Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De Klimaatcoalitie is terug met een grote klimaatmars op zondag 10 oktober

De klimaatcrisis is een feit en ook in België nemen de extreme weersomstandigheden toe. Elke tiende graad opwarming is van belang en we moeten alles in het werk stellen om de schade te beperken. Na...

Lees verder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten