We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

woensdag 11 augustus 2021

#WORLDWIDE #BELGIUM #GREENPEACE #CLIMATE #News #Journal #Update - Het #klimaat ontspoort, bij ons en in de rest van de wereld

 

Nieuw klimaatrapport: niets doen is geen optie meer

Geen afbeeldingen? Webversie >>

 

 

Hallo ,

 

De klimaatcrisis staat niet langer voor de deur: deze zomer heeft ze die deur gewelddadig ingebeukt. Kolkend water en overstromingen na aanhoudende regen hebben ook bij ons tientallen levens geëist en een ongezien spoor van vernieling achtergelaten. Een nationale ramp, maar bovenal een persoonlijke tragedie voor vele duizenden mensen. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers van deze watersnood.

Het ergste van al: we gaan steeds vaker met extreem weer geconfronteerd worden.

Ook elders in de wereld laat de klimaatopwarming zich voelen. Extreme hitte, aanhoudende droogte, snel smeltend poolijs en waterellende: het zijn vaste items in het nieuws geworden. De voorbije dagen werden we in het bijzonder geconfronteerd met hallucinante beelden van bosbranden in Griekenland en Turkije. Jaar na jaar wordt de klimaatcrisis erger.

Onze samenleving zal zich beter moeten wapenen tegen de gevolgen van een sterk veranderend klimaat. Meer natuur kan bijvoorbeeld helpen om water en hitte te bufferen. Maar we moeten ook de wortels van het probleem aanpakken, en er alles aan doen om de stijging van de globale temperatuur zo veel mogelijk onder de cruciale grens van 1,5°C te houden. Elk tiende van een graad telt nu. Dat werd maandag nog eens bevestigd in een rapport van het VN-klimaatpanel.    
 

Lees meer over het alarmerende VN-verslag

 

Met Greenpeace zetten we druk op onze politici voor een ambitieuzer en eerlijker klimaatbeleid. Zo kwamen heel wat van onze voorstellen in 2019 in het regeerakkoord terecht. We mobiliseren nu voor Back To The Climate, een grote klimaatmars op 10 oktober. En daarna reizen we af naar de VN-klimaattop in Glasgow om er te ijveren voor ‘climate justice’: wereldwijde klimaatactie die oog heeft voor de verantwoordelijkheid van rijke landen en de noden van het Zuiden.

 

Wij hebben je nodig om druk te blijven uitoefenen op onze overheden. Jouw gift helpt ons om klimaat zo hoog mogelijk op de politieke agenda te krijgen.

 

Hopelijk kunnen we ook in deze moeilijke tijden op jouw steun rekenen. Samen kunnen we krachtdadig strijden voor de bescherming van onze planeet. Elk gebaar telt.
 

Van harte bedankt voor je steun,

Zanna Vanrenterghem,

Campagneleider Klimaat

Geen opmerkingen:

Een reactie posten