We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

zaterdag 30 november 2013

Merhaba newsletter - december 2013

 
Merhaba newsletter
December 2013   
In this newsletter:

 
 
 

 
Contact

Merhaba-phone: 
0487 55 69 38 (nl)
0487 55 69 39 (fr) 

Website

Find us on Facebook

'Arab Funky Party'
&
'Merhaba vzw/asbl'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~Film & Arab Funky Party~
 
06/12/'13

Nederlands

In het kader van het Mediterraans Film-Festival:
 
- Filmvertoning “L'armée du salut” en interview met regisseur Abdellah Taïa

Orangerie Botanique, Koningstraat 226, 1210 Brussel om 21u15

De Marokkaanse adolescent Abdellah aanbidt zijn oudere broer Slimane. Het verhaal van een onmogelijke liefde in het decor van een arm Marokko, sensueel en ondoorzichtig, over een familie waar stilte en geweld heerst.
De regisseur vertelt openhartig zijn verhaal over de complexe verhoudingen tussen mensen in een hedendaagse en ambigue maatschappij.

Maak kans op één van de 10 gratis tickets voor de film “L’armée du salut”
Hoe deelnemen?
Stuur een mail naar activiteiten.merhaba@gmail.com met vermelding: "wedstrijd festival méditéranéen" en je contactgegevens: naam, voornaam, telefoonnummer. Eén ticket per persoon.
 
 
Arab Funky Party met DJ K-Rim en DJ Rabih!!!

Witlof Bar, Botanique, Koningstraat 226, 1210 Brussel om 23u
 
Queer Oriental Party, gratis en open voor iedereen!


Georganiseerd door CBAI in samenwerking met Merhaba vzw.
Check onze website voor meer info: www.merhaba.be en www.cinemamed.be


Français

Dans le cadre du Festival Cinéma Méditerranéen:

- Projection du film « l’armée du salut » et interview avec le réalisateur Abdellah Taïa

Orangerie du Botanique, Rue Royale 226, 1210 Bruxelles à 21h15:

Abdellah, adolescent marocain aime son frère aîné, Slimane. Histoire d’un amour impossible. A sens unique. En deux temps. 1999.2009. Dans un Maroc pauvre, sensuel et opaque, ils vivent à l’intérieur d’une famille nombreuse où le silence et la violence règnent en maîtres absolus. Dans un contexte ambigu, le réalisateur nous propose sa vérité nue, à travers la complexité des rapports humain dans le tissu sociétal contemporain.

Gagnez un des 10 tickets gratuits pour le film « L’armée du salut »
Envoyez un mail à activiteiten.merhaba@gmail.com avec mention "concours festival méditéranéen" et vos coordonnées: nom, prénom, numéro de téléphone. 1 ticket par personne.

- Arab Funky Party avec DJ K-Rim et DJ Rabih !!!

Witlof Bar Botanique, Rue Royale 226, 1210 Bruxelles à 23h

Queer party, soirée pimentée, gratuit – une soirée ouverte à tous !


Organisé par le CBAI en collaboration avec Merhaba.
Consultez notre site web pour plus d’info, www.merhaba.be et www.cinemamed.be
 


~Satellite Queens~
09/12/'13
Nederlands
Film en debat “Satellite Queens”, in samenwerking met gemeenschapscentrum De Vaartkapoen, Femma Intercultureel en Dames Draaien. 
De documentaire “Satellite Queens” wil de negatieve stereotypen en misvattingen verdrijven die het publiek in het Westen kan hebben van Arabische vrouwen als zijnde zwak en hulpeloos.
Van 10u tot 12u in het gemeenschapscentrum Vaartkapoen, Schoolstraat 76, 1080 Molenbeek.
Français
Film et débat « Satellite Queens », en collaboration avec De Vaartkapoen, Femma Intercultureel et Elles Tournent.
Le documentaire « Satellite queens » cherche à écarter les stéréotypes négatifs et les fausses idées que le public en Occident peut avoir des femmes arabes comme étant faibles et impuissantes.
De 10h à 12h au Vaartkapoen, Rue de l’Ecole 76, 1080 Molenbeek.

 

~Roots & Wings~
 
13/12/'13

Nederlands

Première van de documentaire Roots & Wings (Joedoer wa Ajnah) in gemeenschapscentrum De Pianofabriek met als gastspreker Hassan Jarfi.

19u-21u in de Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

Regisseur: Christopher Daley

Producer: Merhaba, dankzij de financiële steun van het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid

Roots & Wings wordt een documentairefilm opgebouwd rond portretten van Belgen met roots in de Maghreb, Turkije, het Midden Oosten of sub-saharaans Afrika. We krijgen een zicht op de maatschappij door de ogen van deze personages. Ze vertellen over hun dromen, hun passies in het leven en hun verwezenlijkingen, over wat hen inspireert en over wat ze rondom zich zien. Hoe is het om een plaats te vinden tussen twee culturen? Wat is hun hoop voor de maatschappij waarin we wonen en hoe zien ze hun rol in het verwezenlijken daarvan? We herkennen onszelf in hun ambities en hun dromen, we leven met hen mee. Gaandeweg leren we dat deze uiteenlopende personages naast hun roots in twee culturen nog iets hebben dat hen bindt: hun homoseksualiteit.


Français

Première du documentaire Roots & Wings (Racines et des Ailes) au Pianofabriek avec comme invité d’honneur Hassan Jarfi.

Réalisateur: Christopher Daley

Producer: Merhaba, grâce au soutien financier du Fonds d’Impulsion à la politique des Immigrés

19u-21u au Pianofabriek, Rue du Fort 35, 1060 Sint-Gilles

Roots & Wings (des racines et des ailes) est un documentaire basé autour de portraits de Belges ayant leurs racines dans le Maghreb, la Turquie, le Moyen-Orient et l’Afrique sub-saharienne. Nous obtenons une vision de la société à travers les yeux de ces personnages. Ils parlent de leurs rêves, leurs passions et leurs réalisations, ce qui les inspire et ce qu'ils voient autour d'eux. Comment se sentent-ils entre deux cultures?  Qu’espèrent t’ils et quels rôles peuvent-ils jouer dans cette société? Nous nous reconnaissons dans leurs aspirations et leurs rêves. Peu à peu, nous apprenons que ces divers personnages ont quelque chose en commun: leur homosexualité.
 
 

~Sawassia~
 
18/12/'13
 
Gaan wij ook discrimineren? En minderheden binnen minderheden in hokjes verdelen?

Met het project 'Sawassia' willen we een gesprek aangaan over discriminatie binnen het holebi- en transgendermilieu.
Misschien heb je zelf ook deel genomen aan onze enquête?

De resultaten daarvan worden op woensdagavond 18 december bekend gemaakt, gevolgd door een grensverleggend debat en aansluitend een receptie.

18u30-21u30, zaal Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen

Dit project is mogelijk door de steun van het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid

Website Sawassia
Sawassia_affiche_def     Sawassia_logo_def


Merhaba wordt gesteund door De Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid,  het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel.

(en) France, Alternative Libertaire AL #231 - Mexico: Resisting the PRI is to resist the worst (fr)

With the return of the Institutional Revolutionary Party (PRI) since December 2012, we had 
written that we were expecting the worst[1]. We are not disappointed. ---- Just came to 
power, Enrique Pe?a Nieto (EPN) signed with the PAN (National Action Party, Catholic 
right) and the PRD (Party of the Democratic Revolution, left far more radical) the Pact 
Mexico, sealing the unit of the Mexican political class to deepen neoliberal bleeding in 
the country. With some paternalistic social programs to get the pill, EPN has undertaken 
to reform the constitution to be able to privatize everything goes. It began with 
education, and is now tackling energy. National and transnational capitalism benefits and 
looting the country with mining or tourism projects wind, hydraulic imposed by force. 
Social and indigenous resistance is imprisoned, murdered or forced into exile, while 
organized crime runs fine days. This is the beauty of the corrupt political and judicial 
system built by the PRI during his 70 years in power.

Self-organization as resistance

Some local struggles come to oppose this movement, the more massive are those of the 
Zapatistas and community fonts Guerrero. In this ravaged by organized crime state, many 
indigenous communities have organized since 1995 to put out the police and army, largely 
corrupt and inefficient, and develop their own police and justice, based on the 
rehabilitation and repair. In these regions, affecting nearly 100,000 people, crime and 
organized crime have collapsed through these autonomous community practices.

A global social movement struggling to emerge

But the global struggles are harder to articulate. Mobilization against education reform, 
for example, took months to train and out of corporatism monstrous education union whose 
leader-es are also widely corrupt. Despite attempts to create a popular movement bringing 
together teachers, social organizations and parents in some states (Oaxaca, Guerrero), the 
movement has not massification and laws were passed. The energy reform recently announced 
in a country committed to its oil, however, could cause a massive mobilization. And why 
not represent the straw that broke the camel?

Jocelyn (AL Montreuil).

[ 1 ] See " Mexico: The torturers return to power "in AL No. 225, February 2013

(en) Southern Arica, African Anarchist Collective Newsletter Tokologo #2

Welcome to the second issue of Tokologo, produced by the Tokologo African Anarchist 
Collective. ---- Why do we publish this? We publish it because our country is crying out 
for an alternative. And that alternative is anarchism, which stands for a free and 
democratic society, run from the grassroots, in communities and workplaces, and based on 
equality and freedom. In such a society, wealth like land and factories would be 
collectively owned; production would be directed to meeting basic needs and ensuring 
environmental sustainability. In such a society, everyone would have a say in all matters 
that affect them; poverty and deprivation would be abolished; hatred and competition would 
be replaced by cooperation and mutual aid by all peoples.

Corruption, exploitation, police brutality, poverty, and unemployment wreak havoc on 
township communities, on families, on youth. Desperation provides grounds for hatred, by 
race, by nationality, by sex. The dreams of freedom of the1980s and 1990s have evaporated. 
Politicians make promises that they do not keep. Workers are killed when they demand 
higher wages. While Marikana comrades bury their dead, the super-rich spend millions on 
weddings and parties ?

The black working class, in particular, finds itself held by the chains of capitalists and 
politicians, and weighed down by the national oppression of the apartheid past. But all 
working class and poor people, of whatever race, find themselves in chains.

The solution is to fight for something better, a new society. This means organising our 
working class movements to fight for a new society, And it means freeing our minds of 
confusion, by educating ourselves with the truth about what is wrong, and the truth about 
how to make things right.

Tokologo aims to contribute to this project. If you agree with what we say, or want to 
know more, or want a workshop, why not contact us. Our email address is 
tokologo.aac@gmail.com or phone us on 072 399 0912.

Download Issue #2 of Tokologo at:
http://zabnew.files.wordpress.com/2013/11/tokologo-newsletter-2.pdf

France, Alternative Libertaire AL #231 - Morocco: Failure to King (fr)

King Mohammed VI has angered Moroccans and Moroccan in pardoning a recidivist pedophile in 
July. This faux pas revealed the monarch of his god-like pedestal. ---- Each year, on 
different occasions (national holidays including his own birthday and religious 
festivals), the king of Morocco pardoned by his divine intervention thousands of common 
criminals but never political prisoners, monarchist mercy has limits! Thus, when the King 
of Spain is asking the homecoming of his own subjects dealing with the Moroccan justice, 
it is with great pleasure that the King of Morocco gives grace. ---- But grace is not 
always flawless: in July, it was granted a recidivist pedophile! The reaction of much of 
the Moroccan people do not have to wait: in all Morocco, thousands of people took to the 
streets, demanding the immediate cancellation of grace and questioning its foundation and 
operation. Power has responded to shots tonfa... Note that this time, even pure juice 
monarchists beat the pavement: that the absurdity of this grace can not this time be the 
subject of twisted explanations that justify the act of a wise king the populace would not 
be able to discern.

Royal false note

The royal cabinet has accused the prison service of abusing the confidence of the king, 
and decided to blame the Director of Moroccan prisons, soon dismissed. Person, moreover, 
do not regret the dismissal, even cowardly, because the character has accumulated many 
cases of corruption and abuse of power during his service. However, without apology, the 
king recognized the mistake made, set aside the grace, asked the Spanish court to deliver 
the pedophile (something not made until today) and invited him to his palace families 
child victims of the Spanish rapist.

The royalist government Islamist PJD (Justice and Development) in crisis for months, said 
through his Minister of Justice that this grace, and in general all royal decisions 
exceeds its scope. That is to put finely king before the responsibility of his choice, 
while giving us a new proof of the travesty of democracy what the Moroccan constitutional 
monarchy.

This episode marks a profound destabilization of the confidence that the monarchy claims 
to hold the part of the Moroccan people. It is also the first time that the king back on a 
decision, especially a decision concerning diplomatic relations with another country. Some 
activists in Morocco compared with irony this episode with that of the Japanese emperor at 
the end of the Second World War, the Japanese had said he had no divine status.

Marouane Taharouri (AL Paris North East)

[gettingthevoiceoutnewsletter] FAX Campagne contre les expulsions par SN airlines, FR,ENGL‏

FR
Suite à plusieurs tentatives d’expulsion d’un ressortissant de Gambia en
Autriche la compagnie Austrian Airlines refuse encore de collaborer à cette
expulsion: Nyatta va sans dout être rapidement expulser par la compagnie SN
Airlines. Les activistes de Vienne appelle à une campagne de fax et mail pour
faire pression sur SN Airlines:

http://www.gettingthevoiceout.org/campagne-contre-les-expulsions-par-sn-airlines-28112013/

ENGL
Austrian Airlines refuse to collaborate with a new deportation of a Gambian
boy living in Vienna. The actvists in Vienna thinks he will be deportated the
follow time with the collaboration of SN Airlines and appeal for a fax and
mail campaign against SN Airlines

http://www.gettingthevoiceout.org/campain-against-the-deportation-by-brussels-airlines-28112013/

[Noborder] [gettingthevoiceoutnewsletter] FAX Campagne contre les expulsions par SN airlines, FR, ENGL‏FR
Suite à plusieurs tentatives d’expulsion d’un ressortissant de Gambia en
Autriche la compagnie Austrian Airlines refuse encore de collaborer à cette
expulsion: Nyatta va sans dout être rapidement expulser par la compagnie SN
Airlines. Les activistes de Vienne appelle à une campagne de fax et mail pour
faire pression sur SN Airlines:

http://www.gettingthevoiceout.org/campagne-contre-les-expulsions-par-sn-airlines-28112013/

ENGL
Austrian Airlines refuse to collaborate with a new deportation of a Gambian
boy living in Vienna. The actvists in Vienna thinks he will be deportated the
follow time with the collaboration of SN Airlines and appeal for a fax and
mail campaign against SN Airlines

http://www.gettingthevoiceout.org/campain-against-the-deportation-by-brussels-airlines-28112013/

Prijs voor Mensenrechten | Liga for Life‏

Liga voor MensenrechtenVOLG ONS OPVolg ons op FacebookVolg ons op TwitterSTEUN ONS
Nieuwsbrief niet leesbaar? Klik dan hier
[Liga-nieuwsbrief] Prijs voor Mensenrechten | Liga for Life
Beste lezer,
Op zondag 15 december reikt de Liga haar jaarlijkse Prijs voor Mensenrechten uit. Wie dit jaar in de bloemetjes wordt gezet, kunnen we uiteraard nog niet verklappen, maar jullie zijn van harte uitgenodigd om mee te vieren! Afspraak om 10u30 in Flagey in Brussel.
De week nadien wordt de Liga zelf in de watten gelegd, want we werden geselecteerd als goede doel voor Music for Life. Onder het motto “de warmste week” zijn we uiteraard ongelooflijk dankbaar maar tegelijk ook zeer benieuwd naar de warme acties die jullie voor ons ondernemen. Laat ons zeker iets weten!
Veel leesplezier!
de Liga voor Mensenrechten
NIEUWSBERICHTEN
Op 6/11 werd in Terzake de vraag gesteld of de gevangenis de gedetineerde voldoende voorbereidt op de re-integratie? In de reportage wordt het pijnlijk duidelijk dat dit niet het geval is. Het is...
Gemeentelijke Administratieve Sancties, of kortweg GAS, blijven ophefmakend. Hoe het er naar uitziet zijn we er nog niet vanaf. Samen kunnen we hiertegen reageren. Dat hebben jullie al gedaan. Dat...
De Kinderrechtencoalitie en de Liga voor Mensenrechten, i.s.m. de Ligue des droits de l’hommes, dienen elk een verzoekschrift tot vernietiging in tegen de vernieuwde GAS-wet. Deze wet werd eind...
Dit jaar mocht voor Music for Life iedereen zelf zijn goede doel registreren. Ook de Liga is geselecteerd om in de warmste week door jou in de watten gelegd te worden. Hoera! Het doet deugd om zo...
AGENDA
15
DEC
2013
FLAGEY, BELVÉDÈRESTRAAT 27/5 (1STE VERDIEPING), 1050 ELSENE
10U30

! Dites non au Sommet de la honte !"‏Valentine Eben

Producer:
"Standing with the Students".
Join the campaign!
www.standingwiththestudents.org

tel:+1-612-326-5349
skype:sphinx-indy
Gizmo:sphinxindy

J-8 avant le Sommet de l'Elysée sur la paix et la sécurité en Afrique, mobilisons-nous !! 

La paix en Afrique ne doit pas se décider à l'Elysée avec des dictateurs


Subject: [info] Urgent: Signez la pétition "Dictateurs à l'Elysée ! Dites non au Sommet de la honte !"


Et rejoignez-nous dans nos mobilisations à Paris: 

Tribunal citoyen de la Françafrique, le mercredi 4 décembre, de 18h à 22h, au Grand Parquet 

Rassemblement inter-organisations, le jeudi 5 décembre, à 18h, place de la République 

Human Rights Watch - THE WEEK IN RIGHTS - November 27, 2013

Human Rights WatchTHE WEEK IN RIGHTS
November 27, 2013
Donate Today
Follow us on:
FacebookTwitterYouTubeStumbleUponiTunesRSS
What a War Crime Looks Like From Space


Satellite Image © 2013 Human Rights Watch 

By Josh Lyons

The tell-tale signs of a devastating attack are obvious – even via satellite.

Satellite images of the remote, gold mining village of Camp Bangui in the Central African Republic show dozens of black “burn scars” – all that is left of more than 200 homes reduced to ashes following a November 10 attack by former Seleka fighters who have been wreaking havoc in the region. 

Read more >>share on: Facebook
ASIAAfghanistan Should Reject Proposal to Restore Stoning 

It is absolutely shocking that 12 years after the fall of the Taliban government, the President Hamid Karzai’s administration might bring back stoning as a punishment. Karzai needs to demonstrate at least a basic commitment to human rights and reject this proposal out of hand. 
See the Latest News in Asia >>share on: Facebook Twitter
EUROPE AND CENTRAL ASIA
Every cell phone or computer contains only a small amount of gold, and these sectors consume more than 6 percent of the gold produced globally. But the five biggest smartphone manufacturers on the European market – Samsung, Apple, Research in Motion, Nokia, and HTC – cannot guarantee that they are not using gold mined by children. 
See the Latest News in Europe/Central Asia >>share on: Facebook
EUROPE AND CENTRAL ASIAIn Egypt, a Deeply Restrictive New Assembly Law 

Egypt’s new law on public assembly will greatly restrict peaceful political demonstrations. This law will reverse the freedom to demonstrate that Egyptians seized in January 2011, and risks putting that freedom, which brought about momentous change, into reverse. 
See the Latest News in the Middle East/North Africa >>share on: Facebook Twitter
KILLER ROBOTS
There are many actions that you can take to help stop killer robots. 
Learn More >>
VIDEOvideo
Human Rights Watch released a mini documentary about the work of celebrated South African LGBT activist-photographer Zanele Muholi. 
Watch Now >>
TWEET of the WEEK
Judiciary rubber-stamping the madness:14 women from the MB, 6 of them minors, sentenced to 11yrs for a peaceful demo pic.twitter.com/44hPqck4YS 
Follow Heba >>