In La Libre Belgique stelt de algemeen secretaris van de FGTB van Charleroi Zuid-Henegouwen, Daniel Piron, dat hij niet meer gelooft dat de PS de belangen van de werknemers verdedigt.
Het besef is gegroeid na de staking van 31 januari, zegt hij. Maar helemaal nieuw is het gevoel niet. De onvrede dateert van 1993 ten tijde van het Globaal Plan. In 1995 gingen er jobs in het onderwijs verloren. In 2005 was er het generatiepact. De laatste hervormingen van deze regering zijn er te veel aan, zegt hij.