We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

donderdag 31 mei 2012

Egypte heft noodtoestand na ruim dertig jaar op – ‘leger werpt bevolking bot toe’2012-05-30T183329Z_01_AWA05_RTRMDNP_3_EGYPT-ELECTION


Egyptenaren kwamen ook gisteren in opstand tegen de uitslag van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen op het Tahrirplein in Kairo. Foto Reuters/Ammar AwadBUITENLAND In Egypte is vandaag de noodtoestand, die ruim dertig jaar van kracht is geweest, opgeheven. Het leger, dat sinds de val van Mubarak de macht heeft, laat wel weten de veiligheid van burgers te blijven beschermen, zo laat een woordvoerder aan persbureau AFP weten.
Tijdens deze noodtoestand zijn talloze dissidenten veroordeeld. Opheffing van de noodtoestand was een van de belangrijkste eisen van de demonstranten vorig jaar. Het leger liet toen weten de noodtoestand in juni van dit jaar te willen opheffen. Met dit besluit wordt deze belofte nageleefd.

‘EEN BOT VOOR DE BEVOLKING’
Volgens Midden-Oosten redacteur Carolien Roelants van NRC Handelsblad werpt het leger af en toe de bevolking een bot toe als de druk toeneemt. Die is de laatste dagen opgevoerd na de bevestiging van de officiële uitslag van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Demonstranten staken drie dagen geleden het hoofdkantoor van de Egyptische presidentskandidaat Ahmed Shafiq in Kairo in brand. Ook gisteren verzamelden zich een groot aantal demonstranten op het Tahrir-plein.Onze correspondent Gert van Langendonck vreesde hierop voor oplaaiend geweld omdat vooral in de grote steden is gestemd voor Hamdeen Sabbahi, die uiteindelijk derde werd in de eerste ronde. Van Langendonck:

“Dat Sabbahi de eerste plaats heeft behaald in Kairo, Alexandrie en Port Said had niemand voor mogelijk gehouden. Daardoor zullen veel kiezers zich nu wel uitgesloten voelen. De eerste ronde is heel gemoedelijk verlopen. Het is niet uitgesloten dat er in de aanloop naar de tweede ronde wel geweld zal zijn.”
Voormalig premier onder Mubarak, Shafiq neemt het op 16 en 17 juni in de tweede ronde op tegen Moslimbroeder Mohammed Morsi.

NOODTOESTAND INGESTELD IN 1981
De noodtoestand is ingesteld in 1981 na de moord op president Sadat. Onder deze toestand kunnen critici van het militaire regime voor tribunalen van het leger komen, om vervolgens via snelrecht naar de eerste de beste gevangenis te worden afgevoerd. Zo is al een groot aantal demonstranten gevangen gezet, en zijn toonaangevende bloggers zonder vorm van proces het zwijgen opgelegd.

Bron : nrc.nl / door Annemarie Coevert

Corruptie gedijt hier goed


Onderzoek naar 'nationaal integriteitssysteem'

'Het Land van Ooit' in Tongeren slokte miljoenen aan overheidssubsidies op. In 2007 ging het over de kop. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de manier waarop die subsidies bij het park terecht kwamen.Yorick Jansens


BRUSSEL - Wetten en regeltjes tegen corruptie genoeg, maar ze toepassen is andere koek. 'België heeft dringend nood aan een samenhangende strategie.'
Van onze redacteur

Agusta-Dassault, gesjoemel met overheidsopdrachten bij de Regie der Gebouwen, mogelijk ook met subsidies bij het Land van Ooit in Tongeren,... België is niet vies van corruptie. In de perceptie van andere Europeanen zit België in het midden: niet zo corrupt als sommige zuiderse landen, maar lang niet helemaal zuiver op de graat. Hoe groot ons probleem precies is, kan helaas niemand inschatten.

'Op dit moment is er niet eens een samenhangende nationale strategie tegen corruptie', stelt professor Jeroen Maesschalck van de KU Leuven vast. 'Allerlei wetten en regeltjes bestaan, maar die blijven in de praktijk helaas te vaak dode letter. Er zijn gelukkig ook goede zaken, zoals bijvoorbeeld de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie binnen de politie.'

Om een concreter zicht te krijgen op de werkelijke gevoeligheid van verschillende sectoren (zoals gerecht, politieke partijen, politie, media...) voor corruptie en integriteit, onderzochten Maesschalck en collega's van de universiteiten van Gent en Luik het 'Nationale Integriteitssysteem' van België. Ze deden dat in opdracht van Transparency International Belgium, de lokale tak van een wereldwijde ngo.

Vier kneusjes in de klas

De onderzoekers hebben 13 maatschappelijke pijlers volgens eenzelfde stramien geanalyseerd: via wetten en regels, andere bronnen en interviews met academici, magistraten en ambtenaren. Daarna heeft Transparency International elke pijler een score en een handvol aanbevelingen gegeven. Het bedrijfsleven, de ambtenarij, politieke partijen en de regering en kabinetten scoren het slechtst (zie grafiek).

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD), minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) en staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) deden bij de voorstelling van het rapport hun best om aan te tonen dat de toestand verbetert. Elk op hun domein, waardoor het blijft wachten op een samenhangende aanpak.

Bron : De  Standaard / Vanhecke

Hugo Chávez


Hugo Chavez
De Venezolaanse president Hugo Chavez heeft metastatische rhabdomyosarcoma, een agressieve kanker die ‘het eindstadium heeft bereikt.’ Die informatie komt van een hooggeplaatste bron dichtbij Chavez. Die bron heeft toegang tot de medische gegevens en de medische geschiedenis van de president.

Volgens de bron is de prognose voor Chavez slecht en zou hij ‘nog maar een paar maanden te leven hebben'. Chavez is kandidaat voor een nieuwe ambtstermijn als president van Venezuela maar verschillende bronnen - waaronder degene die de exacte soort kanker heeft bekendgemaakt - betwijfelen dat de president tegen dan - de verkiezingen moeten in oktober plaatsvinden - nog in leven zal zijn.

Bron : Express.be

Uitbreiding minnelijke schikking in vraag gesteld


De Liga overweegt een procedure op te starten voor de Raad van State om de vernietiging te bekomen van de gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal met betrekking tot de verruimde minnelijke schikking inzake strafzaken.

In een gemeenschappelijke omzendbrief, die zaterdag in De Tijd werd onthuld, geven de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal, magistraten van het Openbaar Ministerie (OM) instructies over het toepassen van artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering, waarin op 14 april en 11 juli 2011 de minnelijke schikking in strafzaken wettelijk wordt geregeld. Zonder tromgeroffel, zonder noemenswaardig parlementair of maatschappelijk debat, krijgt het OM het alleenrecht om wat voor reden dan ook minnelijke schikkingen voor te stellen voor misdrijven waarop tot 20 jaar cel staat. Het gaat om een stille revolutie waarbij zowel onderzoeksrechters als strafrechters in feite vleugellam worden gemaakt. Het OM kan  grote gerechtelijke fraudeonderzoeken zomaar afbreken en de onderzoeksrechter volledig buiten spel zetten. Het OM kan zelfs een uitspraak van de strafrechter overrulen. De rondzendbrief benadrukt in dat verband dat het OM een lagere geldboete kan voorstellen indien ‘bijzondere omstandigheden’ dit rechtvaardigen. Aldus vlijt het OM zich neer op de stoel van de strafrechter en neemt diens rechtsprekende functie over. Een ongeziene aantasting van het grondwettelijk beginsel van de onafhankelijkheid van de rechter. Doordat het OM eigenhandig en binnenskamers over de opportuniteit en de hoogte van de geldboete beslist, loeren willekeur en klassenjustitie om de hoek.

De ene fraudeur krijgt een minnelijke schikking. De andere niet. De omzendbrief benadrukt dat het OM een geldboete moet voorstellen die rekening houdt met de zwaarte van de feiten. Individuele parketmagistraten hebben daarover zo hun eigen mening. Al bij al dreigt de verruiming van de minnelijke schikking een zegen te worden voor grote fraudeurs. De omzendbrief geeft ten indicatieve titel aan dat bij fiscale misdrijven gedacht kan worden aan een geldboete die 10% van de ontdoken belasting/bijdrage voor natuurlijke personen en 15% voor rechtspersonen beloopt. Zo kunnen tientallen miljoenen verdwijnen in de zakken van grote fraudeurs, terwijl constant wordt geschreeuwd om een harde aanpak van kleine criminaliteit of overlast. Dit alles kan gemakkelijk leiden tot een klassenjustitie, minstens tot een justitie met twee snelheden. Vermogende fraudeurs kunnen met hun geldbuidel rammelen om hun blanco strafblad te behouden, terwijl heel gewone burgers die niet over een dikke portemonnee beschikken, achter slot en grendel verdwijnen. Armoede wordt aldus tot een soort verzwarende omstandigheid verheven. De Raad van State drong erop aan dat het parlement, de wetgevende macht, zou bepalen welke misdrijven al dan niet voor een minnelijke schikking in aanmerking zouden komen. De minister van Justitie wees dit van de hand om de beoordelingsvrijheid van het OM intact te houden. Daarom wordt nu aan de omzendbrief een indrukwekkende ‘indicatieve lijst’ van misdrijven toegevoegd waarvan de straf kan worden afgekocht. Het gaat niet alleen om financiële en fiscale misdrijven maar ook om misdrijven zoals smaad, diefstal zonder geweld, bendevorming, opzettelijke slagen en verwondingen zonder ziekte of ernstige arbeidsongeschiktheid, valsheid in geschrifte, corruptie, oplichting, heling en witwassen. Alleen misdrijven die ‘een zware aantasting van de lichamelijke integriteit’ inhouden, komen niet in aanmerking voor een minnelijke schikking. Een wazig begrip waarover alleen het OM oordeelt. De Liga vindt dat het niet toekomt aan een minister of een College van procureurs-generaal om in de plaats van het parlement aan te duiden welke misdrijven voor een minnelijke schikking in aanmerking komen. Het is een slechte manier om justitie naar de 21ste eeuw te tillen en om het vertrouwen van het publiek in het gerecht te herstellen. Dat vertrouwen zal er niet komen zolang niet wordt uitgegaan van rechtsgelijkheid en onafhankelijkheid van de rechter.

Bron : Liga voor Mensenrechten

Contactpersoon: Jos Vander Velpen

PROCESOS DE CAMBIOS EN AMÉRICA LATINA Y SOCIALISMO DEL SIGLO XXIConférence donnée par Mr Rafael Correa, président de l’Equateur, à L’Université Catholique de Louvain-la-Neuve. Un compte-rendu de Melissa et Christophe, des membres d'intal.


rencontre avec Correa nov 2009

Ce jeudi 26 novembre 2009, à l’occasion d’un passage de deux jours en Belgique ponctué de rencontres avec les personnalités traditionnelles du monde politique belge, Mr Rafael Correa, président de l’Equateur, nous a fait l’honneur de donner une conférence intitulée « Les processus de changements en Amérique Latine et le Socialisme du 21ème siècle » au sein des murs de L’Université Catholique de Louvain-la-neuve (UCL) ; université à laquelle il porte un attachement particulier pour la bonne et simple raison qu’il y fut étudiant, et y rencontra sa future épouse. La conférence fut introduite par Mr Bruno Delvaux, recteur de l’UCL, qui rappela les 3 missions de l’université : enseigner, rechercher, et rendre service à la société. Il s’adressa d’abord aux étudiants présents, en leur soulignant l’importance de s’engager afin de rendre le monde meilleur et de lutter contre les inégalités qui malheureusement n’y sont que trop nombreuses, puis s’adressa à Mr Correa en le félicitant d’être cet exemple d’engagement, et lui rappela à titre anecdotique la prédiction que ce dernier avait un jour dit en blaguant lors de sa vie estudiantine : « Un jour, je serai président d’Equateur ! ». Croyait-il si bien dire ?
Mr le Président prit alors la parole et donna sans attendre le ton de son discours : « Le but de cette conférence est de défier les présomptions de la théorie économique dominante et sa réalisation en Amérique Latine. »

Il analysa premièrement l’implication du Fond Monétaire International dans son pays, en dénonçant son cruel manque d’objectivité politique et économique, et ses directives très éloignées de la réalité des besoins du peuple équatorien. Mr Correa n’hésite pas à remettre en cause la légitimité de cette institution financière internationale, qui prit unilatéralement des mesures économiques ultralibérales pour les gouvernements latino-américains lors du « Consensus » de Washington, auquel, paradoxalement, les gouvernements concernés n’ont pas été conviés à participer. Il demanda également pourquoi n’avait-on jamais songé à remettre en cause la théorie générale de l’économie de marché à la vue des résultats désastreux, ne serait-ce que d’un point de vue social, de ces politiques.

Après la mise en lumière des rouages de l’hégémonie étatsunienne sur les pays du sud, via ce moyen de pression et de subordination qu’est le FMI, Mr Correa précisa que c’est ce modèle politique qui a amené à la situation actuelle de non-développement de l’Amérique latine.

Mais « un vent de changement souffle désormais sur l’Amérique Latine ». En effet, Mr le Président observe qu’aujourd’hui « les gens osent penser leur avenir par eux-mêmes, et commencent à construire cette société où l’être humain est placé au cœur des préoccupations ». Ce Socialisme du XXI Siècle, comme le définit Mr Correa, est ce qui guide sa pensée politique. Selon lui, ce mouvement se caractérise par un profond humanisme, un sens profond de l’éthique, une conviction démocratique totale et une volonté de garder constamment un esprit critique sur le monde. Conscient de l’image « d’amas d’idées populistes » que les médias occidentaux donnent sur ce courant, il tient à dénoncer le phénomène de média-mensonges qui manipulent l’opinion publique et lui enlèvent toute objectivité. Pour lui, c’est au contraire un programme d’émancipation certes en constante construction et mutation, mais créatif. C’est cette capacité de s’adapter à la réalité de chaque région et chaque pays de l’Amérique latine qui en fait une de ses principales vertus.

Pour approfondir l’explication du socialisme du XXI siècle, Mr Correa se permit de faire une comparaison avec ce qu’il qualifie de « socialisme traditionnel ».

Tout d’abord, il partage avec le socialisme traditionnel cette opposition au néolibéralisme, et rehausse également l’importance de l’action collective et du rôle de l’Etat, « absent pendant cette triste nuit néolibérale ». Il a également la préoccupation pour la justice dans toutes ses dimensions : sociales, ethniques, régionales intergénérationnelles. Cette préoccupation est d’autant plus importante que l’Amérique latine est le continent le plus inéquitable du monde.

Cependant, le socialisme moderne tel que l’entend le président comporte également d’importantes différences avec le socialisme traditionnel. Selon lui, l’idée de matérialisme analytique est dépassée car elle s’est révélée être un échec face au dogme libéral. Il est également opposé à la théorie de la lutte des classes et à la violence que celle-ci entraîne. Pour lui, « la seule arme valable est le processus électoral. C’est grâce au vote des équatoriens que ce socialisme du XXI s’est imposé légitimement et a gagné 7 processus électoraux consécutifs ».

Mais la première différence cruciale entre ces deux socialismes concerne l’appartenance des moyens de production : tandis que le socialisme traditionnel souhaite étatiser ceux-ci, le socialisme du XXI siècle propose quant à lui que ce soient les « zones stratégiques » qui soient contrôlées par l’Etat.

En conclusion, on peut dire que la conférence de Mr Correa a dénoncé les ravages de notre système économique dans les pays du sud, et a annoncé la fin de ce règne néolibéral destructeur pour faire place à la construction d’une nouvelle ère, caractérisée par la réponse aux besoins des gens et non à ceux du profit. L’Amérique latine se donne aujourd’hui les moyens de ses ambitions en se détachant du modèle économique dominant et en se prenant elle-même en main via des forces alternatives telles que l’ALBA. Malgré les tentatives de contre-attaque par les Etats-Unis, comme le témoigne le coup d’Etat au Honduras, nous nous permettons de porter nos espoirs dans ce combat pour la création d’une société nouvelle, enfin débarrassée de toutes ces injustices et inégalités.

Melissa et Christophe

Stroompannes dreigen door te veel zon


Stroompannes dreigen door te veel zon

Het zonnige pinksterweekend heeft er bijna toe geleid dat ons elektriciteitsnetwerk het begaf. “In de zomer dreigen meer van dit soort noodsituaties”, waarschuwt hoogspanningsbeheerder Elia.
Ons land stond afgelopen weekend dicht bij een black-out, het uitvallen van het totale elektriciteitsnetwerk. “Het was extreem zonnig en er was veel wind, waardoor een massa zonne- en windenergie werd opgewekt”, legt Lise Mulpas van Elia uit.
“Tegelijkertijd werd weinig energie verbruikt, onder meer omdat heel wat bedrijven stillagen. Om te voorkomen dat het volledige Belgische elektriciteitsnetwerk overbelast zou worden en het daardoor zou begeven, hebben we een deel van die energie moeten ‘evacueren’ naar Frankrijk.”
"We hebben een deel van de energie verkocht aan Frankrijk, tegen het normale prijstarief. Nederland en Duitsland hadden immers hetzelfde probleem als wij. Daar zaten ze door het goede weer ook met een groot overschot aan energie."

Meer flexibel

Door de grote toename van zonnepanelen dreigen er deze zomer nog meer zulke noodsituaties te ontstaan. Elia eist daarom meer flexibiliteit om de elektriciteitsproductie in de klassieke centrales tijdelijk te kunnen verminderen in geval van nood.
Zoniet wordt volgens Elia de kans op een ‘Italië-scenario’ een stuk groter. Daar viel in 2003 het volledige elektriciteitsnetwerk uit, waardoor het hele land zonder stroom zat.
KOVE

N-VA wil nieuwe kerncentrale, Groen reageert met ongeloof

N-VA wil nieuwe kerncentrale, Groen reageert met ongeloofN-VA is voorstander van een nieuwe kerncentrale op thorium in ons land. Dat stelt Kamerlid Bert Wollants woensdag in zijn "totaalvisie" om de prijzen en de bevoorradingszekerheid van energie onder controle te houden.
Indien mogelijk wil N-VA de levensduur van alle huidige kerncentrales ook éénmalig met tien jaar verlengen, al pleit de partij wel voor een geleidelijke afbouw van kernenergie.
"N-VA is voor de afbouw van kernenergie, maar tegen de kernuitstap zoals ze nu voorligt. Ze is een luxe die ons land zich op dit moment nog niet kan permitteren", aldus Wollants. Als het veilig kan, wil hij ook de oudste kerncentrales dus nog tot 2025 openhouden. Dat moet ademruimte geven om de hernieuwbare energiemarkt uit te bouwen en voldoende back-upcapaciteit te voorzien.
De N-VA wil daarnaast één nieuwe kerncentrale bouwen, wat moet helpen om tot een geleidelijke afbouw van kernenergie te komen. Zo'n centrale op de splijtstof thorium "zal aanzienlijk veiliger zijn en genereert ook minder kernafval", aldus Wollants. Het nog langer openhouden van de bestaande kerncentrales zal volgens hem immers meer kernafval produceren, de uitbouw van nieuwe veiligheidsmaatregelen verhinderen en de positie van Electrabel versterken.

Calvo


Groen-Kamerlid Kristof Calvo reageert alvast vol ongeloof. "Iedereen in Europa kiest voor kernuitstap en hernieuwbare energie" luidt het in een reactie aan Belga. Calvo verwijst ook naar de kerncentrales in opbouw in het Franse Flamanville en het Finse Olkiluoto, waar de vertragingen enorm zijn en het kostenplaatje de pan uitswingt. Dat een partij die in Vlaamse regering zit met dergelijk voorstel uitpakt, is een bewijs waarom het energiebeleid in België zo slecht is, besluit hij.
Voor Wollants maakt het voorstel echter deel uit van een "totaalvisie" die maximaal inzet op hernieuwbare energie. Hij benadrukt dat onze energiemix volgens de huidige plannen in 2020 nog steeds voor drie kwart uit niet-hernieuwbare bronnen zal bestaan.
Bron :
Belga
Foto Photo News

woensdag 30 mei 2012

Man blijkt vrouw na ziekenhuisonderzoekEen Amerikaan ging voor een niersteenonderzoek naar het ziekenhuis.  Na een bizarre ontdekking, stapte hij het hospitaal uit als vrouw. Dokters vonden tijdens het onderzoek vrouwelijke geslachtdelen in het lichaam van Steve Crecelius. Dat meldt de Huffington Post.
De vader van 6 kinderen maakte een afspraak bij het ziekenhuis, omdat hij last van een niersteen. Toen de resultaten van de echografie binnenliepen, werd de vader verteld dat hij in feite 'interseksueel' is, wat zoveel betekent als geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken.
Nu gaat Steve trouwens als Stevie door het leven. Debbie Crecelius, Stevie's vrouw, geeft toe dat het tijd vergt om te wennen aan de situatie. "Hier heb ik niet voor getekend, maar wie uitendelijk wel?", merkt ze op. "Binnenin is ze nog steeds dezelfde persoon als toen ze nog een man was." Ook de kinderen staan open voor Stevie's geslachtswijziging. 
Bron : Spitsnieuws.nl

Palestine-Israel, The joint struggle continue while Spring change to Summer


In addition to the regular locations of joint struggles anarchists against the wall  initiative were involved with the struggle against the racist attacks on the African refugees. Within Israel were actions in solidarity with the Bedouins who are subject to creeping transfer lately accelerated. In Tel Aviv and Jerusalem it was mainly with the refugees and social justice. In the occupied west bank of Palestine it was the fifth yearof Al-Ma'asara, Beit Ummar for the sixth year, in Bilin now already in the eighth year of continued struggle, in Nabi Saleh already the third year, in Ni'ilin that is just completing the fourth year, in Quaddum that started this year, and the Sheikh Jarraneighborhood of occupied east Jerusalem-Al-Quds already in the third year.

Al-Arakib

Solidarity visit in the village on Sunday (May 27th) after the 38th demolition of it.


Beit Ummar

Saturday May 26 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.441648165845493.107864.136633479680298


Bi'lin

Weekly demonstration, May, 25, 2012.

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.440856675924642.107733.136633479680298
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.345364155533988.79603.319396991464038


Al-Ma'asara

Friday weekly protest, May, 22, 2012
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.440860892590887.107735.136633479680298


Jerusalem-Al-Quds

The residents of Sheikh Jarrah are continuing their protest vigils in the neighborhood every Friday, protesting their violent evictions from their homes


Nabi Saleh

Activists are reporting that on average 1500 teargas cannisters are fired by the Israeli Occupation Forces in Nabi Saleh every Friday. To day is very hot and the IOF teargas has set the mountain and other grass areas on fire. Unarmed protestors are currently under fire, with IOF firing teargas, rubber bullets and spraying skunk. Lots of teargas and smoke from fires. At least one person has been report as being unconscious as a result of being overwhelmed by teargas and taken to an ambulance.  "We are gradually making our way closer to the spring with intervals of sitting and singing."
http://www.flickr.com/photos/activestills/7269145488/
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.440943225915987.107750.136633479680298
Haim Schwarczenberg 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.215101471942888.44757.202358256550543
David Reeb http://www.youtube.com/watch?v=pCthWxnr3sQ
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150321861177554.340078.691717553
Palestinian, Israeli and international women enjoy a picnic near a water spring in Nabi 
Saleh, May 27, 2012.
Since more than two years, the spring has been confiscated by the settlers of the nearby illegal settlement of Halamish.
"With all that has passed over the last week, in a place were hatred and anger reign, the holiday spirit was all but lost. I have found it again, today, though, by the spring, in Nabi Saleh, sitting with my feet playing in the water, and all around me women drumming and chanting, "Return".
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.442240625786247.107971.136633479680298

Over the weekend, joined by international and Israeli activists, Palestinians went on three direct actions to establish and maintain their hold on West Bank lands. Farmers in Tuqu? returned to lands they have been banned from farming, residents of Mufagarah built anew home after a series of demolitions, and the women of Nabi Saleh marched to the village spring for the second time in a month.
http://972mag.com/photos-a-weekend-of-direct-actions-to-protect-palestinian-lands/47033/


Ni'lin

Friday weekly demonstration, May, 22, 2012
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.440854245924885.107732.136633479680298

TODAY (28-5-12) IS THE 4th anniversary of the start of the popular struggle in Ni'lin village, today we enter the 5th year of struggle against the segregation wall.
http://www.youtube.com/watch?v=jcyYXR01zkQ

The struggle will continue. Join the Friday 01.06.2012 march of loyalty to Ni'lin marty who were brutally murdered during a Peaceful protests against the apartheid Israeli wal in Ni'lin:
Ahmad Mousa, 10 years old,killed on 29.07.2008
Yousef Amireh, 17 years old, killed on 30.07.2008
Arafat kawaja, 22 years old, killed on 27.12.2008
Muhammed Kawaja, 18 years old, killed on 27.12.2008
Aqil Srour, 36 years old, killed on 05.06.2009

more info: contact : http://www.nilin-village.org/


Quadum

"Friday the -25/5 about 200 Palestinians, 4 Israelis and five international marched in the weekly demonstration against blocking the main access road to Nablus - the county city. Following the road blocking and expansion of Kdumim colonial settlement, excess to 11,00 dunnam (2750 acres) of farmland the village was blocked. Thus, the villagers appealed to the Israeli High Court and subsequently won their case. The court held that the roadshould be opened, but the army did not comply with it and declared the road closed for 
safety of travelers... (Strangely, the health and safety of the Palestinians became very important to the army...) Just after that step, the villagers began to protest against the illegal closure of the road. Like every week the army placed a barrier at the entrance to the village to block Israeli and other participants from out of the village to come to the 
demo, but we passed around it easily through the agricultural area. The demonstration began ceremoniously as usual, walked toward the soldiers who were waiting in invaded homes in the village near the road. It continued with shouting at the soldiers with megaphone, with music, and dancing. soon after that began an exchange of tear gas shooting and thrown stones in response. Canisters of tear gas were fired directly into the crowd and five protesters was directly hit by these and two of them were evacuated to hospital in Qalqilya. The skunk spraying car stayed by and made sorties from time to time to the improvised road block prepared by the demonstrators. When it could not hit the demonstrators, it sprayed in stead the houses and the fruit trees around it "generosity".
At the same time, two teams of troops began moving from the hills surrounding the village  into the olive groves and there too developed exchange of stones and tear gas. Some two hours later, the soldiers began to retreat pursued by the youth of the village with theirs houts of victory and stone throwing.
After the soldiers exited from the area of ??the village back to the settlement of Kedumim, the protesters advanced up the road, burned tires as a sign of victory blackened the air of the settlement of Kedumim (the wind was friendly to us and took the black smoke directly to the settlement. On the road one can clearly see burn marks from previous demos one further than the other... it seems that every demonstration advance more and more forward and liberate another part of the road and also challenging the occupation soldiers. This time the youngsters reached a point very close to the expansion of the Qdumim colonial settlement and set there fire to the last tire."


Tel Aviv

It will not be called "The Crystal Night" - It will be called "The Silicon Night".
http://thelede.blogs.nytimes.com/2012/05/24/african-migrants-attacked-in-tel-aviv/
------------------------
See http://awalls.org
See Previous reports about the joint struggles the Anarchists Against the Wall take part 
in at: http://ilanisagainstwalls.blogspot.com

Demonstrations against the hate mongering of parliament members and the pogrom in the poor southern neighborhood.

Gettingthevoiceout : Newsletter 29/05/2012 (Faites tourner dans vos mailings)‏ FR/ENG/NL


FRANCAIS :
Gettingthevoiceout : Newsletter 29/05/2012
www.gettingthevoiceout.org

Getting the Voice Out est un site qui collecte les témoignages des personnes détenues en centres fermés, afin de porter leurs récits à l'extérieur des murs et de rendre ainsi public ce que les autorités s'efforcent de cacher.
 
- Lire les nouveaux témoignages ICI

- Une nouvelle rubrique : Expulsions en cours. Dans cette rubrique, nous mettrons tous les appels à soutien pour des expulsions en cours à l’aéroport. Ceci afin de rendre compte d’une infime partie de la réalité de la machine à expulser.

- Les nouvelles des deux dernières semaines dans les centres fermés ICI

- Une nouvelle page qui regroupe plusieurs vidéos d’expulsions par avion dans différents pays d’Europe ICI

- Nous avons également mis en ligne un compte bancaire sur lequel vous pouvez faire des virements avec mention : GETTINGTHEVOICEOUT, pour soutenir le site. Nous avons besoin de cet argent pour payer les cartes de téléphone. ICI

Enfin, les rubriques films et radios sont toujours accessibles, et nous avons toujours besoin de suggestions pour les compléter.
Donc si vous avez des idées sur des sites, des films, des radios ou des documents que nous pourrions mettre en lien sur le site, n'hésitez pas à envoyer un mail à gettingthevoiceout(at)vluchteling.be
Faites passer ce mail à vos contacts. Vous pouvez également demander à être inscris dans la newsletter, que nous essayerons d’envoyer régulièrement.

(N’hésitez pas non plus à changer le lien du site sur vos pages Internet et à faire passer cette nouvelle adresse dans vos mailing, afin que le site soit mieux référencé et que d'autres puissent découvrir ces témoignages... qui sont plus que jamais d'actualité.)

Merci à tous,
Getting the voice out


ENGLISH :

Gettingthevoiceout : Newsletter 29/05/2012
www.gettingthevoiceout.org

Getting the Voice Out is a web site that gathers stories from people detained in detention centres, to get their voices heard in the outside world and highlight what the authorities try so hard to hide. 

- Read the newest stories HERE

- New section : Ongoing deportations. In this new section, we will publish all our calls for support for ongoing deportations at the airport, in order to highlight a tiny part of the deportation machine's reality.

- News of the last two weeks in the closed centres HERE

- A new page that gahers several videos on flight deportations to different European countries HERE

- Online too, a bank account where you may support the web site, with the communication GETTINGTHEVOICEOUT. We need this money to pay for the phone cards we use to ring people in the centres. HERE

Lastly, the sections films and radio are still accessible and we are still waiting for suggestions to complete them.
If you have ideas on websites, films, radio stations or documents we might link to this site, please send an email to gettingthevoiceout(at)vluchteling.be.
Please forward this email to your contacts. You may also subscribe to the newsletter that we will try to send out regularly.

(Do not hesitate either to change the link of the site on your Internet pages and to spread the new address in your mailings so that our site is better known and others may discover these testimonies!).

Thank you,
Getting the Voice OutNEERLANDAIS

Gettingthevoiceout : Newsletter 29/05/2012
www.gettingthevoiceout.org

Getting the Voice Out is een website die getuigenissen verzamelt van personen die worden vastgehouden in gesloten centra om zo hun verhalen buiten de muren bekend te maken en publiek te maken wat de autoriteiten proberen te verbergen.
 
- Lees de nieuwe getuigenissen HIER.

- Nieuwe rubriek: 'Uitzetting aan de gang'. In deze rubriek plaatsen we alle oproepen  bij uitwijzingen op de luchthaven. Dit om  over een klein deel van de realiteit van de uitzettingsmachine te informeren.

- Het nieuws uit de gesloten centra van de laatste twee weken lees je HIER.

HIER vind je een nieuwe pagina waarop we meerdere video's uit verschillende Europese landen plaatsen van uitzettingen met het vliegtuig.

- We hebben tevens een bankrekening geopend waarop je om onze website te ondersteunen, kan overschrijven met volgende mededeling: GETTINGTHEVOICEOUT. Het geld is nodig om telefoonkaarten te kunnen betalen. HIER

Tot slot, de rubrieken 'Films' en 'Radio' zijn nog altijd toegankelijk en we kunnen jullie suggesties om hen af te werken nog steeds gebruiken. Dus als je ideeën hebt wat betreft de website, films, radio, of als je documenten hebt waar we op de website naar kunnen linken, aarzel niet om ons te mailen op gettingthevoiceout(at)vluchteling.be
Stuur deze mail door naar je contacten. Je kan ook op de nieuwsbrief inschrijven die we regelmatig proberen te verzenden.

(Aarzel ook niet om de link naar onze website op je internetpagina's aan te passen en naar het nieuwe adres te verwijzen in mailings zodat de website beter aanbevolen wordt en anderen de getuigenissen die steeds actueel zijn, kunnen ontdekken.)

Bedankt aan allen,
Getting the Voice Out

Saudi Woman Defies Religious Police: It Is None of Your Business If I Wear Nail Polish908757 
  
Gepubliceerd op 24 mei 2012 door 
Saudi Woman To Members of the Religious Police Who Harass Her for Wearing Nail Polish: This Is None of Your Business, I Am a Free Woman and Will Expose You on Twitter and Facebook - The Internet - May 23, 2012
http://www.memri.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/3446.htm
http://www.memri.org
http://www.memritv.org
Follow MEMRI on Facebook: http://on.fb.me/yiot7y
Follow MEMRI on Twitter: https://twitter.com/#!/MEMRIReports

Categorie:

Labels:

Licentie:

Standaard YouTube-licentie

Zuckerberg, de man van 20 miljard, laat geen fooi achter in Romeins restaurant


Mark Zuckerberg, een van de weinigen die wel grof geld verdienden aan de beursgang van zijn bedrijf Facebook, heeft in Rome 32 euro neergeteld voor een maaltijd zonder daar een - naar Amerikaanse normen verplichte - tip achter te laten.
Zuckerberg en zijn kersverse bruid Priscilla Chan bezochten een Romeins-joodse specialiteitenzaak in het hart van Rome waar ze een koosjer maaltijd nuttigden. De eigenaar van de zaak - die een bevestigend antwoord had gekregen op de vraag of alles naar wens was geweest - bleef verbaasd achter toen Zuckerberg de zaak verliet zonder een fooi achter te laten.
De Facebookstichter was niet aan zijn proefstuk toe. Ook de avond ervoor toen het koppel de bekende trattoria Pierluigi nabij de Campo de' Fiori bezocht, kon er geen drinkgeld af.
Bron : The Daily Telegraph / Express.be

Rusland en China: geen militaire interventie in Syrië


Syrische kinderen houden tekeningen omhoog tijdens een demonstratie gisteravond in de buurt bij Idlib. Rusland en China herhaalden vandaag tegen militaire interventie in Syrië te zijn. Foto Reuters / Stringer
Syrische kinderen houden tekeningen omhoog tijdens een demonstratie gisteravond in de buurt bij Idlib. Rusland en China herhaalden vandaag tegen militaire interventie in Syrië te zijn. Foto Reuters / Stringer
BUITENLAND 
Zowel Rusland als China blijft tegen militaire interventie in Syrië. Dat verklaarden beide landen vanochtend. De verklaringen komen een dag nadat de Franse president François Hollande aangaf militaire interventie niet uit te sluiten als dit in de VN-Veiligheidsraad is besproken.
De Russische minister van Buitenlandse Zaken Gennady Gatilov noemde zelfs iedere nieuwe actie van de VN tegen Syrië “prematuur”. Tegen een Russisch persbureau zei hij dat “iedere nieuwe maatregel” van de VN-Veiligheidsraad voorbarig is.
Ook het Chinese ministerie van Buitenlandse zaken herhaalde zich te zullen verzetten tegen militair ingrijpen in Syrië. Daarnaast zei een woordvoerder van het ministerie dat China niet van plan is de Syrische ambassadeurs uit te wijzen, zoals veel Westerse landen gisteren deden.

‘GEEN ZICHT OP MILITAIRE INTERVENTIE’

Rusland en China kunnen een eventuele beslissing van de VN om in te grijpen in Syrië blokkeren, omdat zij vetorecht hebben in de Veiligheidsraad. De druk op de internationale gemeenschap om in te interveniëren in Syrië is toegenomen, na het gruwelijke bloedbad in Houla vrijdag dat aan meer dan honderd burgers het leven heeft gekost. De meeste van hen zijn geëxecuteerd met kogels of messen. Onder de slachtoffers waren veel kinderen.
Volgens NRC-buitenlandredacteur Juurd Eijsvoogel is het Westen door het bloedbad in Houla wakker geschrokken, maar is er geen zicht op een militaire interventie:
“De uitwijzingen van ambassadeurs zijn puur symbolische maatregelen. Koffi Annan zei gisteren dat dit ‘een omslagpunt’ is, maar de impasse is niet doorbroken. Het geeft de machteloosheid weer van de internationale gemeenschap omtrent deze situatie.”
De mensenrechtenraad van de VN houdt aanstaande vrijdag een speciale sessie over Syrië en in het bijzonder het bloedbad in Houla, zeggen diplomaten tegen persbureau Reuters.

OOK VS TEGEN MILITAIR INGRIJPEN

Ook het Witte Huis liet gisteren in een verklaring weten geen voorstander te zijn van militair ingrijpen, omdat dat de situatie in Syrië het land alleen maar zou verergeren. Wel riepen ze Rusland op een kritischer houding aan te nemen ten opzicht van het Syrische regime. De bondgenoot van het land heeft het bloedbad in Houla weliswaar veroordeeld, maar stelt het regime niet aansprakelijk. Volgens Rusland zijn beide kampen verantwoordelijk voor het bloedvergieten.
VN-gezant Koffi Annan sprak gisteren met de Syrische president Bashar al-Assad om zijn zes-puntenplan te laten slagen. Hij bracht de “ernstige bezorgdheid” van de internationale gemeenschap over het bloedvergieten over en zei dat Syrië op een “omslagpunt” staat. Assad weigert juist te erkennen dat het slachtveld in Houla is veroorzaakt door aanhanger van de regering en beschuldigt “gewapende terroristen” van het geweld, waarmee hij de oppositie bedoelt.
Bron : nrc.nl

Griekse Nationale Bank: inkomens halveren na exit eurozone


93f7f25f18e9030f110f6a706700d8fd
De Nationale Bank van Griekenland. Foto AP/Petros Giannakouris
BUITENLAND 
De Nationale Bank van Griekenland waarschuwt in een vandaag verschenen rapport voor de dramatische economische gevolgen die een vertrek van het land uit de eurozone zullen hebben. Inkomens van burgers zullen zeker met de helft afnemen en de werkloosheid en de inflatie zullen de pan uitrijzen, zo staat volgens persbureau AP in het rapport.
In het rapport onderzoekt de bank de gevolgen van een terugkeer naar de drachme. Als dit gebeurt, devalueert deze munteenheid volgens de grootste commerciële bank van Griekenland met zo’n 65 procent ten opzichte van de euro. De economie van het land krimpt volgens dit scenario met 22 procent, de werkloosheid loopt op van 22 naar 34 procent en de inflatie schiet omhoog van twee naar dertig procent.

VERKIEZINGEN ‘REFERENDUM’ OVER LIDMAATSCHAP EUROZONE

Griekse burgers mogen op 17 juni opnieuw naar de stembus. Zes mei waren er ook al verkiezingen in Griekenland, maar op basis van die uitslag lukte het de partijen niet om een kabinet te vormen.
Eerder schreef correspondent Marloes de Koning al in NRC Handelsblad dat de nieuwe verkiezingen neerkomen op een referendum over de vraag of de Grieken lid willen blijven van de eurozone onder de voorwaarden die zijn onderhandeld met de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds.

PEILINGEN: NIEUWE DEMOCRATIE EN PASOK KUNNEN COALITIE VORMEN

Griekse opiniepeilingen laten tot dusver zien dat de enige twee partijen die zich aan het Europese bezuinigingspakket committeren, Nieuwe Democratie en Pasok, bij de verkiezingen op 17 juni genoeg zetels kunnen halen voor een coalitie.
Bij de laatste verkiezingen was Syriza de grote winnaar en stootte het Pasok, de partij die ook achter de miljardendeal met het IMF en de EU staat, van de tweede plaats.
Bron : nrc.nl

De ziekte van Chagas: het nieuwe AIDS?

Oxford Scientific
Een door insectenbeten opgelopen besmetting, die de naam ‘ziekte van Chagas’ heeft meegekregen, toont gelijkenissen met de vroege verspreiding van het HIV-virus, schrijft het wetenschappelijk vakblad PLoS Neglected Tropical Diseases. Experts spreken in dat verband zelfs van ‘het nieuwe AIDS van Latijns-Amerika’.
Chagas is moeilijk vast te stellen en heeft een uitzonderlijk lange incubatieperiode vooraleer de symptomen zichtbaar worden. Niet minder dan 8 miljoen mensen in het Westen zouden al besmet zijn, voornamelijk in Bolivië, Mexico, Colombia en Centraal-Amerika. In de VS zijn er volgens de New York Times ruim 30.000 mensen besmet. Chagas slaat vooral toe onder armere bevolkingen, in de VS meestal onder immigranten.
Omdat de ziekte vaak onbehandeld blijft, verspreidt ze zich makkelijk, via de genen of door bloedtransfusies. Indien ze in een vroeg stadium wordt ontdekt kan ze mits zware medicatie worden behandeld, maar de geneesmiddelen zijn duur en weinig geld wordt vrijgemaakt voor onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen.
Chagas wordt meestal doorgegeven via de beet van een bloedzuigend insect, dat een parasiet die de naamTrypanosoma cruzi draagt in de bloedbaan brengt. Meestal blijft de parasiet jarenlang inactief, waarna hij zich plots in het hart gaat vermenigvuldigen. Slachtoffers krijgen zo te maken met een gezwollen hart of gezwollen ingewanden die op termijn plots barsten, waarna ze sterven. Volgens onderzoekers zou Charles Darwin een van de allereerste slachtoffers van Chagas zijn geweest.
Bron : The New York Times / Express.be

25/06 Séminaire Modal Shift: Le ring de Bruxelles perçu différemment/ De Brusselse ring, anders bekeken


(version FR en bas)

Geachte,
Hoe pakken we de fileproblemen op de ring rond Brussel best aan? Die vraag zweeft al enkele jaren in de coulissen van de Vlaamse en Brusselse politieke wandelgangen. De Vlaamse regering moet in 2012 keuzes maken over het al dan niet aanleggen van extra rijstroken. Zal dit het verkeer vlotter maken? Zorgt dit voor minder sluipverkeer in de omliggende gemeentes? Zijn er alternatieve manieren om de files in te dijken?
Het platform Modal Shift nodigt u van harte uit voor het seminarie "De Brusselse ring, anders bekeken". Dit seminarie biedt een alternatieve en frisse kijk op dit cruciale debat. Vijf sprekers uit binnen- en buitenland belichten de thematiek. We sluiten af met feedback van en dialoog tussen Vlaams parlementslid Tom Dehaene en Brussels parlementslid Jef Van Damme. In bijlage het volledige programma.
Het seminarie vindt plaats op maandag 25 juni in het Vlaams Parlement (zaal De Schelp, ingang via Leuvensesteenweg), van 13.30u tot 17u. Inschrijven kan tot dinsdag 19 juni viahttp://www.greenpeace.org/belgium/nl/seminarie/
Met vriendelijke groeten,
voor Modal Shift,
Jeroen Verhoeven | www.bralvzw.be
stafmedewerker mobiliteit
| Zaterdagplein 13 – 1000 Brussel |
| T             02 217 56 33       | M             0477 46 31 81       |

----------------

Madame, Monsieur,

Comment s’attaquer aux problèmes de congestion rencontrés sur le ring de Bruxelles ? 
Depuis plusieurs années, la question est en suspens au niveau des décideurs politiques flamand et bruxellois. En 2012, le gouvernement flamand devra prendre une décision quant au projet d’élargissement du ring de Bruxelles. Ce projet permettra-t-il de fluidifier le trafic ? Ou de réduire le trafic de transit dans les communes avoisinantes ? N’existe-t-il pas d’autres solutions pour résorber les files ?

La platforme Modal Shift vous invite de tout coeur pour le séminaire "Le ring de Bruxelles, perçu différemment". Ce séminaire est l’occasion d’aborder ce débat autrement. Cinq orateurs, de Belgique et de l’étranger, traiteront différentes thématiques relatives au sujet. On clôture par quelques mots de conclusion et un échange entre Tom Dehaene, membre du Parlement flamand, et Jef Van Damme, membre du Parlement bruxellois. 
En annexe le programme complèt.

Le séminaire aura lieu le lundi 25 juin 2012, de 13h30 à 17h00, à la Salle De Schelp du Parlement flamand (entrée via la Chaussée de Louvain). 
Traductions sont prévues. Les inscriptions sont possibles (jusqu’au mardi 19 juin) via: www.greenpeace.org/belgium/seminaire.
Bien à vous,


pour Modal Shift,

Jeroen Verhoeven | www.bralvzw.be
stafmedewerker mobiliteit
| Zaterdagplein 13 – 1000 Brussel |
| T             02 217 56 33       | M             0477 46 31 81       |


Liévin Chemin
            02 215 65 95