We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

dinsdag 30 juni 2015

Belgium Liga voor Mensenrechten Een historisch arrest & de Big Brother Awards‏

Beste vrienden,

De Liga voor Mensenrechten vierde deze maand een historisch arrest: de vernietiging van de dataretentiewet. Hoera! Een stap vooruit voor mensenrechten. Zoals verwacht kwam er heel wat tegenwind. De ene opmerking al genuanceerder dan de ander. En neen, geen paniek, onderzoeksrechters zullen heus niet de criminelen in raceauto's moeten achtervolgen met de fiets. Het Grondwettelijk Hof deed wat nodig was: de grondrechten van miljoenen onschuldige Belgische burgers beschermen. Dank.
Ook de slimme stroommeters domineerden enkele dagen het mediaverhaal. Ons zeker niet onbekend. Reeds in 2012 kregen die van ons een felbeheerde Big Brother Award. Wij waken over de invoering van slimme energiemeters want met dit 'speeltje' kunnen energieleveranciers achterhalen wie wanneer thuis is, welke toestellen er gebruikt worden en hoeveel die toestellen verbruiken. Slimme meters kunnen een heleboel informatie verschaffen over het gedrag en de leefpatronen van individuele gebruikers. None of their business, denken wij dan.
De Big Brother Awards 2015 krijgen ook stilaan meer vorm. Schrijf nu alvast in je agenda:  

Big Brother Awards 2015
donderdag 15 oktober - 19:00
Koninklijke Vlaamse Schouwburg - Brussel

En dit jaar staan we er alles behalve alleen voor. Samen met de Ligue des droits de l'homme, EDRI, Orde van Vlaamse Balies, Vlaamse Vereniging van Journalisten, de Kinderrechtencoalitie, datapanik.org en de KVS organiseren we 5 Privacysalons:
Je kan ervoor kiezen je in te schrijven voor een specifiek Privacysalon, of voor het hele pakket en de avond zelf beslissen welk Privacysalon je bijwoont.
Veel privacynieuws deze maand. En het belooft niet bepaald stiller te worden in privacyland. Er staat heel wat te gebeuren met een nieuwe Europese Databeschermingsrichtlijn die eraan komt én de Privacycommissie plant enkele leuke acties. Maar dat is voor later.


Veel leesplezier!
de Liga voor Mensenrechten
NIEUWSBERICHTEN
De omstreden GAS-wet, die gemeentebesturen toelaat administratieve sancties tegen ‘overlast’ op te leggen, blijft ongewijzigd. Dat besliste onlangs het Grondwettelijk Hof. De Liga voor...
Het Grondwettelijk Hof sprak zich vandaag uit tegen algehele bewaring van communicatiedata, zoals de Belgische dataretentiewet, een omzetting van de Europese Dataretentierichtlijn, voorzag. Op grond...
Big Brother is gekend onder vele namen en gezichten en hij schakelt vele mensen in. Ditmaal concentreert hij zijn krachten op Vlaams minister van Energie, Annemie Turtelboom (‘Turtelboom wil...
Het Grondwettelijk Hof vernietigde vorige donderdag de wet die het massaal verzamelen en opslaan van gegevens over internet- en telefoongebruik (zogenoemde metadata) van alle Belgische burgers...
AGENDA
15
OKT
2015
KONINKLIJKE VLAAMSE SCHOUWBURG, BRUSSEL
19:00

Geen opmerkingen:

Een reactie posten