We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

woensdag 24 maart 2021

#WORLDWIDE #BELGIUM #FLANDERS #GENT #News #Journal #Update - [lokaaltabularasa] docu gele hesjes + #podcast over Kronstadt

 /// maandag 29/3 - 18u30 /// Docu over de gele hesjes in Frankrijk

(Nederlandstalig) /// Film + discussie ///

Eind 2018: na een verhoging van de brandstofprijzen duiken overal in
Frankrijk gele hesjes op, schijnbaar vanuit het niets. Ze hebben geen
formele leiders, zijn niet gelieerd aan partijen, vakbonden of gekende
sociale bewegingen en ze zijn vooral heel kwaad. Op 1 december komt het
bij een grote betoging in Parijs tot zware rellen. Even lijkt de
regering te wankelen. Uiteindelijk blijft ze in het zadel, maar de gele
hesjes begraven de strijdbijl niet en verbazen vriend en vijand met hun
verbetenheid en elan.
In deze docu komen enkele gele hesjes van het eerste uur aan het woord.
Het zijn allesbehalve 'militanten', maar eerder onderdrukten die elkaar
in het heetst van de strijd hebben ontmoet en door hun geleefde
ervaringen tot radicale conclusies zijn gekomen.

/// 100 jaar Kronstadt /// Podcast ///

De inleiding van de discussie over Kronstadt van enkele weken geleden,
werd verwerkt tot een podcast. Hier te beluisteren:
https://archive.org/details/100-jaar-kronstadt-podcast
Verspreiding wordt geapprecieerd!

/// nieuw in lokaal Tabula Rasa ///

Tijdschriften en zines:
- Rumoer #3 - anarchistisch tijdschrift uit Nederland. Zowel de
Nederlandse als de Engelse edities zijn beschikbaar.
- The Local Kids #6 - Engelstalig anarchistisch zine met interessante
bijdragen uit verschillende landen.
- Het ergste virus is de autoriteit - zine over covid19 en het 'nieuwe
normaal'

Boeken:
- With blood and words – Evgeniia Iaroslavskaia-Markon – Compass
editions
- The Bolshevik Myth - Alexander Berkman
- The Kronstadt Uprising - Ida Mett
- My Pestiferous Life -  Claudio Lavazza
- The Conquest of Bread - Peter Kropotkin
- Anarchism & Violence - Severino Di Giovanni

////////////////////////////////////////////////////////////////

Lokaal Tabula Rasa
Jan-Baptist Guinardstraat 24
9000 Gent
Open op maandagen van 17u – 21u

Geen opmerkingen:

Een reactie posten