We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

woensdag 31 maart 2021

#WORLDWIDE #BELGIUM #FLANDERS #dewereldmorgen #News #Journal #Update - Jan Blommaert: ‘Zonder stakingen, zouden we geen democratie zijn’ | Regering-Michel kostte werknemers 40 miljard euro. Loonstijging van 16,5 procent n

 

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.

'Zonder stakingen, zouden we geen democratie zijn'

In 'Let op je woorden. Politiek, taal en strijd' (EPO 2016) fileert Jan Blommaert op genadenloze wijze de traditionele argumenten die tegen de staking worden ingeroepen. De tekst blijft even actueel tijdens de staking vandaag, als toen hij ondertussen vijf jaar geleden voor het eerst werd gepubliceerd. Een must-read.

Lees verder

Regering-Michel kostte de werknemers 40 miljard euro. Loonstijging van 16,5 procent nodig om dat weer goed te maken

Dat de regering-Michel geen deugd deed aan de portemonnee van mensen die geen huizen te huur hebben of grote pakketten aandelen in hun bezit hebben, wisten we al. De studiedienst van PVDA plakte daar nu ook een cijfer op. Werknemers verloren tijdens die vijf jaar maar liefst 40,2 miljard euro. Er zou een loonstijging van 16,5 procent nodig zijn om dat gat weer te dichten.

Lees verder

Het is niet normaal dat 6,7 miljard euro naar aandeelhouders gaat maar lonen niet mogen stijgen

Dividenden stegen met 19%, lonen mogen maximaal 0,4% stijgen. Wie de winstcijfers van de beursgenoteerde bedrijven deze week op de voorpagina van De Tijd las, ziet reden genoeg om te staken. "Nochtans zijn er ook best wat mensen die niet op de hoogte zijn van de staking of er weinig begrip voor hebben. Daarom willen we stilstaan bij waarom er juist nu gestaakt wordt en waarom dat van belang is voor iedereen (behalve de aandeelhouders)", schrijven Jan Buelens en Hind Riad, advocaten bij Progress Lawyers Network.

Lees verder

'Jan Jambon brengt de autonomie van de kunsten in gevaar'

'In de schaduw van corona wil Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon de nieuwe subsidieregeling voor de kunstensector in snelvaart doorduwen, terwijl ze net op verschillende punten in tegenspraak is met zijn eigen beleidsprioriteiten voor de kunsten', schrijven Kobe Matthys en Katleen Vermeir van State of the Arts.

Lees verder

Waarom blijft ‘de wachtlijsten aanpakken’ zo pijnlijk ondermaats?

Het is je vergeven als je zou denken dat Vlaanderen – of in het verlengde heel ons Belgenland – punten scoort in het beleid rond personen met een handicap. De goednieuwsshow die politici in hun persberichten presenteren, wordt in de mainstream media niet zelden gewoon klakkeloos gekopieerd. Van kritische noten weinig spoor, want de materie is zodanig complex en zo weinig transparant dat de vlugge pers zich meestal niet aan een diepere duik waagt. De realiteit: het water staat veel mensen op de wachtlijst intussen niet meer aan de lippen, maar al halverwege de neusgaten.

Lees verder

Israël erkent de facto het begaan van oorlogsmisdaden

Met de intrekking van de reisvergunning van Palestijns minister van Buitenlandse Zaken Riyad al-Maliki doet Israël veel meer dan het routineus bestraffen van de Palestijnse regering. De openlijke weigering om mee te werken aan eender welk onderzoek door het VN-Internationaal Strafhof naar mogelijke oorlogsmisdaden komt neer op een schuldbekentenis. Er is nog meer aan de hand met deze openlijk koloniale behandeling van een bezet volk.

Lees verder

"De Fundamenten van Ramsey Nasr lees je in één ruk uit"

Paul Verhaeghe las 'De Fundamenten' van Ramsey Nasr, voormalig stadsdichter van Antwerpen. Het boek is net uit en Verhaeghe las het in één ruk uit. "Honderd bladzijden lang lees je een poëtische analyse van De fundamenten, van wat het betekent mens te zijn, als deeltje van een groter geheel, wat de gevolgen zijn als we dat vergeten; wat er ons te doen staat, en wat er in de weg zit."

Lees verder

‘The New Gospel’: Milo Rau’s urgent passiespel

In het evangelie volgens theatermaker en filmregisseur Milo Rau is er een prominente plaats weggelegd voor een zwarte Jezus en zijn activistische apostels. Rau's hybride, theatrale docufictie ‘The New Gospel’ is een ‘urgent testament’, een passiespel dat thema’s zoals immigratie, racisme, uitbuiting en verzet integreert. Op locaties, in de Italiaanse culturele hoofdstad van Europa 2019 Matera, waar ook Pier Paolo Pasolini en Mel Gibson hun Jezusfilms draaiden, creëerde Rau straffe en authentieke politieke cinema.

Lees verder

Waarom een klassenraad kwetsbaar moet zijn

Na 20 jaar onderwijs en een honderdtal klassenraden kan ik er niet langer omheen: witte, hoger opgeleide ouders lijken meer te klagen. Witte, hoger opgeleide ouders vinden makkelijker hun weg in schoolreglementen, klachtenprocedures en beroepscommissies. En wij, leerkrachten, weten dat ook.

Lees verder
Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

'Ik begrijp dat er maatregelen moeten zijn, maar ook naar de gewone mens moet geluisterd worden'

  Beste, Ik schrijf omdat ik me zorgen maak over de werking van onze maatschappij. Mensen houden zich niet meer aan de maatregelen. Maar beseft onze regering hoe dit eigenlijk komt? Na een jaar corona...

Lees verder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten