We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

woensdag 31 maart 2021

#WORLDWIDE #BELGIUM #FLANDERS #dewereldmorgen #News #Journal #Update - 1 jaar #BeterNaCorona: terug naar de essentiële vragen | Geef een cent om ‘het percent’

 

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.

1 jaar #BeterNaCorona: terug naar de essentiële vragen

Een jaar na de globale pandemie steken verschillende kritische media opnieuw de koppen bijeen om te reflecteren over hoe het verder moet: 'de coronacrisis is een crisis die schreeuwt om een verregaande verandering'

Lees verder

Geef een cent om ‘het percent’

De hervorming van het Kunstendecreet wordt steeds absurder, de paradox tussen woord en daad steeds groter. Laatste ‘detail’ in die saga: het beloofde vaste percent van het kunstenbudget voor beurzen en projecten. N-VA, CD&V en Open Vld knipten de kunstinstellingen nu ineens weg uit die berekening, waardoor de middelen voor beurzen en projecten – tegen alle voornemens van de minister in – even laag zouden blijven. Alarm! Van dit detail hangen hele kunstenaarscarrières af.

Lees verder

“Wanneer je de drempels om in te burgeren verhoogt, verliezen we allemaal”

Een leerkracht uit de basiseducatie trekt in een open brief aan de alarmbel over de geplande wijziging van het Integratie- en Inburgeringsdecreet. De ministers willen het inburgeringstraject betalend maken. Zowel voor de cursus Nederlands als tweede taal als voor de cursus Maatschappelijke Oriëntatie zullen de nieuwkomers vanaf 2022 een som geld moeten neertellen. “Dat zal enkele voor meer drempels zorgen”, klinkt het.

Lees verder

Waarom iedereen recht heeft op een onvoorwaardelijk basisinkomen

Er zijn meerdere argumenten die de introductie van een onvoorwaardelijk basisinkomen ondersteunen. De belangrijkste zijn (sociale) rechtvaardigheid, (individuele) vrijheid en basiszekerheid (van levensonderhoud). Vooral het rechtvaardigheidsargument vereist wat historisch en intellectueel inzicht. Ook het belang van de universaliteit van een basisinkomen - dat elk individu er, los van enige voorwaarden, recht op zou hebben - wordt vaak misbegrepen. Een pleidooi voor een onvoorwaardelijke basisinkomen.

Lees verder

Elke 8 maart zeggen vrouwen: wij nemen de mishandelingen niet langer

  In Colombia wordt elke 41 uur een leider van sociale en boerenbewegingen vermoord: vijf jaar na de vredesakkoorden werden...

Lees verder

Back on Track Belgium vzw roept Europese Unie op om nachttrein niet te vergeten in dit Europees Jaar van het Spoor

  Deze week roept de Europese Unie 2021 uit tot jaar van het spoor. Het jaar is van groot belang...

Lees verder

Eenzaamheid is dodelijk

Noreena Hertz heeft met ‘De eenzame eeuw’ een sterke analyse gemaakt van een van de grootste maatschappelijke pijnpunten van deze eeuw, met name het fenomeen van de eenzaamheid, maar ze blijft ook in dit boek, zoals in ‘De stille overname’ een realpolitiker met een roeping die echter meer voluntaristisch, bij momenten overhellend naar het moraliserende, dan politiserend overkomt.

Lees verder

Wat de Suez-blokkade ons leert over de veiligheid van containerschepen

Een week lang lag de aandacht van de wereld bij een gigantisch containerschip dat was vastgelopen in het Suezkanaal in Egypte. Nu het schip losgetrokken is, lijst expert maritieme veiligheid Dirk Siebels op welke lessen uit die affaire getrokken kunnen worden.

Lees verder

Chinese sancties betekenen kruis over investeringsverdrag

De EU besliste maandag om sancties te heffen tegen een handvol Chinese autoriteiten verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen. Dat gebeurde naar aanleiding van de Oeigoerse dwangkampen in Xinjiang, en het lamleggen van de democratische oppositie in Hong Kong. De VS ging vorig jaar al over tot een veel breder sanctiepakket. China beantwoordt de Europese waarschuwing nu met countersancties gericht tegen verschillende (Euro)parlementsleden, de Mensenrechtencommissie van het Europees Parlement en EU-ambassadeurs. De boodschap is duidelijk: China wil de Europese kritiek de kop indrukken en criticasters monddood maken net zoals ze dat in eigen land doen. 

Lees verder
Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Eerst klimaatvoorwaarden, dan pas praten over nieuwe staatssteun luchtvaart

Precies een jaar geleden vroeg en ontving de luchtvaartsector grote sommen staatssteun, zonder dat daar duidelijke sociale- en klimaatvoorwaarden aan gekoppeld waren. De luchtvaartsector kan alleen verder ondersteund worden als ze op een transparante manier deelneemt aan de strijd tegen de klimaatverandering. Dat stellen Inter-Environnement Wallonie (IEW), Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Greenpeace, op basis van onthullingen door de Europese ngo’s Transport & Environment (T&E) en Carbon Market Watch.

Lees verder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten