We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

donderdag 22 april 2021

#WORLDWIDE #BELGIUM #FLANDERS #dewereldmorgen #News #Journal #Update - Dekolonisering is geen metafoor | #Lula geeft historische toespraak na zijn vrijspraak door het Hooggerechtshof

 

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.

Dekolonisering is geen metafoor

  Dekolonisering is vandaag alom tegenwoordig in het publieke debat. Steeds meer organisaties en publieke instellingen voelen een toenemende druk...

Lees verder

Lula geeft historische toespraak na zijn vrijspraak door het Hooggerechtshof

Dit is de vertaling van de volledige toespraak van voormalig president van Brazilië Ignacio Lula da Silva op 10 maart  2021 in São Bernardo do Campo (een randgemeente van de stad São Paulo), twee dagen nadat hij door het Hooggerechtshof volledig onschuldig werd verklaard en het proces voor zijn veroordeling als politiek, vooringenomen en zonder bewijs werd veroordeeld. Hij sprak daar voor een publiek van arbeiders en vakbondsmilitanten.

Lees verder

Zelfhulpgroep Lotgenoten eisen erkenning van artsen, ‘het werkt en bevordert herstel’

Braschaat-Lotgenotencontact wordt nog steeds nauwelijks aanbevolen als je in behandeling bent bij een psycholoog of psychiater. Ervaringsdeskundigen vinden dit gek, want volgens hen kan het aanvullend werken bij het herstelproces. Helaas heersen er nog steeds veel vooroordelen en is er nog steeds veel onwetendheid over de werking van zo een groep. Volgens Patrick Colemont, begeleider van lotgenotengroep Ups & Downs, is dit de laatste jaren wel aan het veranderen.

Lees verder

Te zwakke EU Klimaatwet ondermijnt Green Deal

Het Europees Parlement, de Commissie en de Europese Raad kwamen vannacht tot een akkoord om broeikasgassen met netto 55% te reduceren tegen 2030. Volgens Europees Parlementslid voor Groen Sara Matthieu gaan we hiermee onder de lat: "Deze klimaatwet volstaat niet om het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Na alle klimaatmarsen en recente acties voor het klimaat laten we het wereldwijd klimaatleiderschap schieten."

Lees verder

Ondanks pandemie gingen sommige landen meedogenloos door met doodvonnissen en executies

De nooit geziene uitdagingen van de covid-19-pandemie konden 18 landen er in 2020 toch niet van weerhouden mensen terecht te stellen, zegt Amnesty International in zijn jaarlijkse overzicht van de doodstraf in de wereld. De algemene trend is dat het aantal executies afneemt, maar sommige landen bleven toch doodstraffen uitvoeren, hier en daar zelfs meer dan voordien. Het wijst op een schokkend gebrek aan respect voor mensenlevens, precies op een moment dat de aandacht van de wereld gericht was op het beschermen van mensenlevens tegen een dodelijk virus.

Lees verder

Fridays for Future: Climate education demands

Het probleem De mensheid wordt geconfronteerd met een ongekende klimaat- en biodiversiteitscrisis. Deze vindt haar wortels in een moderne samenleving...

Lees verder

Hollywoodicoon John Huston: Cinema waarin het hart van de revolte klopt

Een excentrieke rebel. Avonturier pur sang. Hollywood outsider. ‘Larger than life’-figuur. Verteller van straffe verhalen. Specialist in literatuurverfilmingen. Dat, en veel meer, was John Huston. De Amerikaanse filmmaker van ‘The Maltese Falcon’, ‘The Treasure of the Sierra Madre’, ‘The Misfits’ en ‘Prizzi’s Honor’ is helaas wat in de vergetelheid gesukkeld. Gelukkig krijgen twee van zijn meesterwerken, ‘Wise Blood’ en ‘Under the Volcano’, nu een fraaie Blu-ray release en worden de Huston-reportages die Lillian Ross schreef voor The New Yorker gebundeld uitgegeven.

Lees verder

Wat voorbij lijkt, wijkt niet

De titel zegt het goed: dit boek gaat over een ‘onvoltooid verleden tijd’. Inderdaad: de verwerking van het oorlogsverleden met zijn collaboratie en repressie is in Vlaanderen/België nog steeds een heikel thema dat geregeld de kop opsteekt. Ook nu nog, 76 jaar na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog.

Lees verder
Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Seven Questions for the Anthropocene

(Seven Questions Lecture Series ETHZ April 21 2021)   (0) Are the real questions not eternal and almost all answers provisional? (1) Where do we go to? (“Woahommenoatoe? Woahommenoatoe!”) (2) Does history have a direction,...

Lees verder

CM en Okra vragen hoger zorgbudget voor bewoners woonzorgcentra

Ruim 1.800 euro. Zoveel betaalt een bewoner gemiddeld per maand voor een verblijf in een woonzorgcentrum. Dat is bijna 500 euro meer dan het gemiddelde pensioen van werknemers. CM en seniorenorganisatie Okra pleiten ervoor om het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood op te trekken. ‘Zoniet dreigt een verblijf in een woonzorgcentrum voor veel ouderen onbetaalbaar te worden.’

Lees verder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten