We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

zaterdag 17 april 2021

#WORLDWIDE #BELGIUM #FLANDERS #dewereldmorgen #News #Journal #Update - David Graeber: “Na pandemie kunnen we niet terug gaan slapen” | Chomsky: “Bidens buitenlandbeleid valt nauwelijks te onderscheiden van dat van Trump”

 

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.

David Graeber: “Na de pandemie kunnen we niet terug gaan slapen”

In een essay geschreven kort voor zijn onverwacht overlijden, amper 51 jaar oud, argumenteerde David Graeber dat we na de pandemie niet mogen overgaan tot een realiteit waar de manier waarop onze maatschappij wordt georganiseerd als zinvol en redelijk wordt aanzien, om terug elke gril van een klein handvol rijke mensen te dienen, die ons, de overgrote meerderheid, vernederen.

Lees verder

Doden tellen in Braziliaanse sloppenwijken: “Zoals in een oorlog”

Brazilië kampt met een nieuwe uitbraak van het coronavirus, waardoor ziekenhuizen overspoeld raken. Vrijwilligers trekken de sloppenwijken in om zelf de doden te tellen, want het aantal slachtoffers ligt hoger dan de officiële cijfers doen vermoeden.

Lees verder

Afscheid van Raúl Castro. Overleeft Cuba het einde van het Castro tijdperk?

Op 16 april treedt Raúl Castro af als eerste secretaris van de communistische partij in Cuba. Met hem maakt een historische generatie maakt plaats voor een nieuwe, jongere garde. Moeten we nog snel naar Cuba voor alles verandert? Cuba-kenner Marc Vandepitte schetst het leven van Raúl en blikt vooruit op de toekomst.

Lees verder

Chomsky: “Bidens buitenlandbeleid valt nauwelijks te onderscheiden van dat van Trump”

In dit interview met C.J Polychroniou fileert Noam Chomsky het buitenlandbeleid van president Joe Biden tot zijn ware dimensie. Op wat zachtere retoriek na is die identiek aan zijn voorganger Donald Trump (Obama, W. Bush, Clinton, Bush sr, Reagan...). Chomsky herkent met historische voorbeelden in de nieuwe president de continuïteit van het buitenlandbeleid van de VS sinds 1945. Dat blijft ten gronde ongewijzigd, ook al wordt de overmacht van de VS minder vanzelfsprekend (en net daarom gevaarlijker).

Lees verder

De kleine Freud. Zijn psychoanalytische theorie samengevat.

Psychotherapeut Paul Verhaeghe krijgt regelmatig de vraag wat hij feitelijk doet. "Luisteren? Dat kan iedereen toch? En hoe relevant is die Freud nog?". De vraagsteller, meestal niet vrij van vooroordelen, wil geen lange, complexe antwoorden, zeker niet als de vraag valt tijdens een of andere receptie. Sinds hij 'De Kleine Freud' van Arthur Eaton las, heeft Verhaeghe zijn vaste repliek klaar: "Lees dit boekje en je hebt je antwoord".

Lees verder

SMart: een kunstenaarscoöperatie ten dienste van kunstenaars? Coop of Coup?

In deze analyse plaatsen ACOD-Cultuur en ACV Puls samen met een aantal internationale vakbondskoepels zeer kritische kanttekeningen bij een studie van SMart-Belgium, een werkmodel voor werknemers en freelancers in de cultuursector.  Dit model maakt schendingen van het arbeidsrecht en het omzeilen van wettelijke verplichtingen door de werkgevers mogelijk. De vakbond komt tot zijn besluit na uitgebreide raadpleging van talrijke werknemers en freelancers van de Belgische en Franse cultuursector.

Lees verder

Turks journalist Ahmet Altan derde maal vrij, zal hij definitief "de wereld terug zien”?

Onder druk van niet aflatende internationale steuncampagnes werd Turks auteur/journalist Ahmet Altan op 14 april 2021 vrijgelaten. Het is de derde maal dat hij vrijkomt na zijn eerste veroordeling in 2016. Waakzaamheid blijft dus geboden. We hernemen de recensie (van 17 mei 2019) van het boek 'Ik zal de wereld nooit meer zien' dat hij in 2017-2018 in gevangenschap schreef.

Lees verder
Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Red State Revolt: staken voor dummies

Peter De Koning las 'Red State Revolt - The Teachers' strike wave and Working Class Politics' van Eric Blanc, een voormalige leraar in de VS.

Lees verder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten