We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

woensdag 14 april 2021

#WORLDWIDE #BELGIUM #Greenpeace #News #Journal #Update - #DeRainbowWarrior in actie tegen diepzeemijnbouw in de Stille Oceaan

Zeg neen tegen diepzeemijnbouw

Geen afbeeldingen? Webversie >>

 

Beste vrienden,,

 

Sinds gisteren voeren we met Greenpeace actie in de Stille Oceaan, duizenden kilometers hier vandaan. Onze collega en experte An is mee aan boord van de Rainbow Warrior!

Op de plek waar ons iconische schip zich bevindt, tussen Mexico en Hawaï, worden met steun van België tests gedaan voor diepzeemijnbouw. Het gaat om de ontginning van kostbare ertsen op de zeebodem voor onder andere de productie van smartphone-batterijen. Dit is onnodig en een onaanvaardbare verwoesting van de oceaanbodem.  

Zeg neen tegen diepzeemijnbouw

Teken de petitie

 

Waarom verzetten we ons tegen diepzeemijnbouw?

Het unieke leven op grote diepte moet in al zijn diversiteit beschermd worden. De wezens op de oceaanbodem hebben zich perfect aangepast aan de extreme omstandigheden van hun omgeving (koud en donker) en lijken wel buitenaards. Zo vind je er ‘zombiewormen’ en volledig doorzichtige anemonen. Wat zal de impact zijn van monstermachines op dit unieke ecosysteem?

Er valt nog zoveel te leren over het leven op grote diepte. Door mijnbouw toe te laten, dreigen nog onontdekte soorten voorgoed te verdwijnen. Om maar te zeggen: er is vandaag meer geweten over het maanoppervlak dan over de diepzee...

Tot slot zijn de oceanen essentieel in de strijd tegen de klimaatcrisis. Ze houden enorme hoeveelheden koolstof vast en produceren meer dan de helft van de zuurstof op aarde. 

Vraag ook dat ons land diepzeemijnbouw stopt. Voor het te laat is. 

Teken de petitie

Van harte bedankt!

Tim Bresseleers
Projectleider Oceanen

PS: Wil je meer weten over de actie en het leven aan boord van de Rainbow Warrior?
Volg ons op Instagram

 

 

 

 
 

Greenpeace is een internationale en onafhankelijke organisatie die schendingen van het leefmilieu aanklaagt en duurzame oplossingen aanreikt.

Mee doen • Waarom • Steun ons

Geen opmerkingen:

Een reactie posten