We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

woensdag 28 april 2021

#WORLDWIDE #BELGIUM #THAILAND #News #Journal #Update - Who is Kua Namsaeng ? - Wie is Kua Namsaeng ?

Who is Kua Namsaeng, Kua Namsaeng, is a businessman who has built a strong network in Europe. He settled in Belgium. He moved to Switzerland with his mother (Noknoi Namsaeng) since he was 7 years old. He graduated in Switzerland and started working as a Belgian Japanese chef. He opened a Japanese restaurant in Spain (Mallorca) in the past: @kuasushi When he sold his business in Spain he returned to Belgium. He opened in Belgium Open bar (Bar Parisien Antwerp) at Grote Markt 60 ig: @barparisianantwerp and then Thai restaurant (Namsaeng Thai cuisine) with his last name. ig: @namsaengthaicuisine Groenplaat 18 / Antwerp It was big news in Belgium. The business has existed for over 20 years, a legendary and famous shop. Café Alegria Leuven ig: @alegrialeuven (Oude Markt 31) Kua Namsaeng is an influencer and blogger who has mainly written about travel and fashion. He has more than 100,000 followers in #instagram. The influencer of Belgium, including Coca-Cola brand ambassador. 5 years and he worked with many agencies and different clothing brands. Cannes Film Festival he was there in 2019 as a presentation for a popular Magnum Ice Cream brand. example: Thailand has Chompoo Araya and Mai Davika. Kua Namsaeng is a young man who, together with his mother, was given the opportunity to live abroad. He has worked hard to succeed. He is very happy that he has made his people where he comes from (Thailand) proud and has built a very good reputation worldwide. Follow-up: www.instagram.com/kuanamsaeng www.facebook.com/kuanamsaengofficial


Wie is Kua Namsaeng, Kua Nasaeng, is een zakenman die een sterk netwerk in Europa uitgebouwd heeft. Hij vestigde zich in België.  Hij verhuisde naar Zwitserland samen met zijn moeder (Noknoi Namsaeng) sinds hij 7 jaar oud was. Hij studeerde af in Zwitserland en begon te werken als Belgische Japanse kok voor voedsel. Hij opende in het verleden een Japans restaurant in Spanje (Mallorca) ig: @kuasushi Toen hij zijn zaak verkocht in Spanje keerde hij terug naar België. Hij opende in België Open bar (Bar Parisien Antwerpen) Grote Markt 60 Antwerpen ig: @barparisianantwerp en daarna Thais restaurant (Namsaeng Thai Cuisine) met zijn achternaam. ig: @namsaengthaicuisine Groenplaats 18 Antwerpen. In België was het groot nieuws.  De zaak bestaat meer dan 20 jaar, een legendarische en beroemde winkel. Café Alegria Leuven ig: @alegrialeuven (Oude Markt 31) Kua Namsaeng Influenceer en  blogger die voornamelijk schrijft over reizen en mode. Hij heeft meer dan 100,000 volgers in www.Instagram.com/kuanamsaeng De netto-idolen van België, waaronder Coca-Cola merk ambassadeur. 5 jaar en hij werkte met vele bureaus en verschillende kledingmerken.  Het Festival de Cannes was er in 2019 als presentatie voor een populair merk van Magnum Ice Cream. voorbeeld: Thailand heeft Chompoo Araya en Mai Davika. Kua Namsaeng is een jonge man dat samen met zijn mama de kans gekregen heeft om in het buitenland te gaan wonen.  Hij heeft hard gewerkt om er te slagen in Namen. Hij is heel blij dat hij zijn volk waar hij afkomstig van is, (Thailand) trots heeft gemaakt en wereldwijd een zeer goede reputatie heeft opgebouwd.   Follow-up: www.instagram.com/kuanamsaeng


Photo's

With Kobe Ilsen


With Matteo Simoni


   With Tinne Oltmans & Elindo Avastia


Geen opmerkingen:

Een reactie posten