We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

zaterdag 7 augustus 2021

#WORLDWIDE #BELGIUM #FLANDERS #CLIMAXI #News #Journal #Update - Climaxi Nwsflsh - Zomeroffensief van Climaxi: #Indaver, #3M en bouwen in #overstromingsgebieden

 

Climaxi vzw
Nieuwsflash, 6 augustus 2021
Klimaatbeweging helpt slachtoffers overstromingen
De solidariteitsactie van Vzw Climaxi, A Contre Courant en Eco & Fair loopt nog steeds. Wie dat wil kan de actie steunen met een vrije bijdrage op het rekeningnummer van Climaxi BE40 0016 3236 1163, met vermelding 'solidair met slachtoffers in Luik'.
Meer info
Climaxi in bezwaar voor strengere PFAS-normen 3M-Zwijndrecht.
3M heeft voor een milieuchaos zonder omziende gezorgd in Vlaanderen: er kwam een onderzoekscommissie, boeren raakten hun producten niet meer kwijt, er is discussie over de vervuilde gronden van Oosterweel… Ondertussen heeft 3M nog steeds de vergunning om PFOS en PFAS te lozen. Het bedrijf is dan wel gestopt met sommige van deze stoffen te produceren, toch worden ze nog geloosd.
Meer info
Afvalverbranding van PFOS en PFAS door Indaver wordt niet opgevolgd
Indaver NV is de Europese hub voor het verbranden van chemische afval in de Antwerpse haven. Het bedrijf is eigendom van Katoennatie. Op dit moment loopt er een openbaar onderzoek voor de evaluatie van de verbrandingsoven op de site vlakbij Stabroek.
Meer info
Bouwen in overstromingsgevoelig gebied
Naar aanleiding van de recente watersnood in Wallonië, neemt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir een standpunt in de waterproblematiek in. Ze doet een oproep om in Vlaanderen niet meer te bouwen in overstromingsgevoelige gebieden en maakt daar ook middelen voor vrij. Climaxi wil minister Demir helpen.
Meer info
Activiteitenkalender
Via de activiteitenkalender van onze website kan je ons volledig agenda terugvinden.
Naar de kalender
Vrijwilligers gezocht!

Interesse?

Contacteer ons

Steun Climaxi

met een gift op
rekeningnummer 
BE40 0016 3236 1163

Facebook
Website
Email
Met steun van de Vlaamse overheid.
Copyright © 2019, Climaxi vzw, All rights reserved.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten