We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

woensdag 11 augustus 2021

#WORLDWIDE #BELGIUM #FLANDERS #dewereldmorgen #klimaat #News #Journal #Update - Omslagpunt voor klimaat: in hoeverre moeten we ons zorgen maken over #Golfstroom? | #Groen onder de grond: kunnen #begrafenissen duurzamer?

 

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.

Omslagpunt voor klimaat: in hoeverre moeten we ons zorgen maken over Golfstroom?

Duitse klimaatwetenschappers hebben aanwijzingen dat de Golfstroom, een oceaancirculatiesysteem, dreigt stil te vallen. Wat zou dat betekenen voor het klimaat op aarde?

Lees verder

Groen onder de grond: kunnen begrafenissen duurzamer?

Tegen 2060 zullen we jaarlijks honderd miljoen mensen begraven. Daar is steeds minder ruimte voor. Hoe verduurzamen we onze rituelen, zonder mensen te schofferen?

Lees verder

Arthur Harari’s ‘Onoda’: Wanneer de oorlog in extra time gaat

Sommige waargebeurde verhalen zijn vreemder dan fictie. Zoals het verhaal van de Japanse officier die na de capitulatie van zijn land een vervolg aan Wereldoorlog II breidt door zich dertig jaar te verschuilen in de jungle van een Filipijns eiland en te blijven doorvechten tegen ‘de vijand’. Zonder te beseffen dat voor de rest van de wereld de oorlog voorbij is. De Franse cineast Arthur Harari vertelt in ‘Onoda’ op even sobere als indringende wijze dit waanzinnig verhaal van een man die het recht verloor om te sterven en transformeerde in een eeuwige soldaat.

Lees verder

De coronacrisis heeft de kinderlijke neigingen van de Westerse democratie pijnlijk blootgelegd

De corona-aanpak van de Westerse regeringen heeft alles van kinderlijk gedrag: hang naar onmiddellijke bevrediging en neiging om alles voor zichzelf te willen houden. Dat voorspelt weinig goeds voor de aanpak van de klimaatontaarding of een volgende pandemie.

Lees verder

"Het rijk der vrijheid - Brieven uit de toekomst": vaccin tegen het pessimisme van onze tijd

We schrijven mei 2068. De klimaatramp werd afgewend. Kernwapens en kernenergie bestaan niet meer. Nergens worden nog fossiele brandstoffen gebruikt. Alleen stokoude senioren nemen nog deel aan herdenkingen van de pandemieën van de jaren 20. Utopie of realiteit? 18 auteurs op leeftijd bij uitgeverij EPO blikken vanuit de sofa, warme deken over de benen, terug op hun verleden. Het is gelukt, en hoe! Een boodschap van hoop in bange tijden.

Lees verder

Anti-LGBTQ+-wetten: Orbán niet van plan om in te binden

Hongaarse winkels kunnen binnenkort niet zomaar kinderboeken verkopen waarin holebi-personages voorkomen. Premier Viktor Orbán duwt opnieuw strengere regels door, die de winkels ertoe verplicht die boeken met een gesloten verpakking aan te bieden. Een zoveelste beperking rond holebi’s in Hongarije onder het mom van ‘kinderrechten’.

Lees verder
Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Overstromingen: Burgergroeperingen roepen autoriteiten op om solidaire vrijwilligers te betrekken bij coördinatie van humanitaire hulp

Het collectief Citizens Can, bestaande uit een groot aantal burgers en groeperingen uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië die hulp bieden aan slachtoffers van de overstromingen, bundelt vandaag zijn krachten. Concreet vragen zij een ontmoeting met de twee bijzondere commissarissen die door de Waalse regering werden aangesteld, Catherine Delcourt en Sylvie Marique.

Lees verder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten