We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

zaterdag 7 augustus 2021

#WORLDWIDE #BELGIUM #FLANDERS #dewereldmorgen #klimaatrapport #News #Journal #Update - Maandag verschijnt langverwacht klimaatrapport: vijf zaken om op te letten | #Climaxi in bezwaar voor (nog) strengere #PFAS-normen voor #3M-Zwijndrecht

 

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.

Maandag verschijnt langverwacht klimaatrapport: vijf zaken om op te letten

Maandag verschijnt het langverwachte nieuwe rapport van het Wetenschappelijke VN-klimaatpanel (IPCC), dat de laatste wetenschappelijke kennis rond de klimaatverandering bundelt. Wat kunnen we verwachten? Klimaatexpert Alex Crawford ziet vijf belangrijke aandachtspunten.

Lees verder

Climaxi in bezwaar voor (nog) strengere PFAS-normen voor 3M-Zwijndrecht

3M heeft voor een milieuchaos zonder omziende gezorgd in Vlaanderen: er kwam een onderzoekscommissie, boeren raakten hun producten niet meer kwijt, er is discussie over de vervuilde gronden van Oosterweel … Ondertussen heeft 3M nog steeds de vergunning om PFOS en PFAS te lozen. Het bedrijf is dan wel gestopt met sommige van deze stoffen te produceren, toch worden ze nog geloosd.

Lees verder

De totaaloorlog van Loekasjenko tegen onafhankelijke media in Wit-Rusland

Sinds zijn omstreden overwinning bij de presidentsverkiezingen op 9 augustus vorig jaar gaat de Wit-Russische present Loekasjenko – de laatste onvervalste dictator op het Europees continent – steeds driester te keer tegen de oppositie en media die verslag uitbrengen van het protest tegen zijn regime. Sinds deze verkiezingen registreerde de Belarusian Association of Journalists (BAJ) reeds meer dan 500 arrestaties en tientallen rechtszaken tegen journalisten, uitgevers en mediamanagers.

Lees verder

Cocktail van pesticiden jaagt bijensterfte de hoogte in

De gecombineerde effecten van insecticiden en onkruidverdelgers die gebruikt worden in de landbouw zijn veel schadelijker voor bijen dan tot nog toe aangenomen werd. Dat blijkt uit een nieuwe studie in het tijdschrift Nature.

Lees verder

Ethiopië bant grote hulporganisaties uit Tigray

De Ethiopische regering verbiedt twee internationale hulporganisaties, Artsen Zonder Grenzen en Norwegian Refugee Council om op het grondgebied te werken. Nochtans is de humanitaire situatie nijpend, door het conflict in deelstaat Tigray.

Lees verder
Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Overstromingen: Burgergroeperingen roepen autoriteiten op om solidaire vrijwilligers te betrekken bij coördinatie van humanitaire hulp

Het collectief Citizens Can, bestaande uit een groot aantal burgers en groeperingen uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië die hulp bieden aan slachtoffers van de overstromingen, bundelt vandaag zijn krachten. Concreet vragen zij een ontmoeting met de twee bijzondere commissarissen die door de Waalse regering werden aangesteld, Catherine Delcourt en Sylvie Marique.

Lees verder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten