We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

woensdag 29 september 2021

#WORLD #WORLDWIDE #BELGIUM #FLANDERS #dewereldmorgen #News #Journal #Update - 100 miljoen #besparingen in het #onderwijs. Hoe durven ze! |

 

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.

100 miljoen besparingen in het onderwijs. Hoe durven ze!

Het onderwijs staat op een kantelmoment. De noden zijn hoog en er zijn dringend investeringen nodig. In plaats daarvan komen er besparingen. De zoveelste kaakslag.

Lees verder

EU Hof van Justitie verplicht EC handel met illegale koloniale nederzettingen in bezet Palestina te beëindigen

Op 8 september 2021 verplichtte het Europese Hof van Justitie de Europese Commissie (EC) een Europese petitie te aanvaarden die pleit voor een einde van de EU-handel met de illegale koloniale nederzettingen in de Palestijnse bezette gebieden. De EC had die petitie eerst geweigerd met de uitvlucht dat ze niet bevoegd zou zijn. "De EC wordt nu verplicht haar verantwoordelijkheid te nemen, die ze zo lang heeft ontweken".

Lees verder

Normalisering extreemrechts: veroordeeld bedenker omvolkingstheorie mag boek voorstellen in Vlaams Parlement

Filip Dewinter (Vlaams Belang) kondigt meermaals een gezamenlijke boekvoorstelling aan met Renaud Camus, één van Europa’s meest notoire racisten. Die voorstelling wil hij laten doorgaan in het Vlaams Parlement. Noch zijn collega-parlementairen noch de media stonden tot nu toe stil bij dit voornemen. Hoe is het mogelijk dat het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement en voorzitter Liesbeth Homans (N-VA) deze vergoelijking van een complottheorie door een meermaals veroordeelde racist laten passeren?

Lees verder

Belast de rijken

  De regering De Croo is gestart met de begrotingsbesprekingen. Maar in de media zijn ze al een tijdje bezig....

Lees verder

Werelddag van de strijd voor het recht op abortus: België moet rekening houden met alle vrouwen!

28 september is de Internationale Dag van de strijd voor het recht op abortus. Dit recht is immers nog steeds geen verworven recht, het blijft bedreigd, zelfs in eigen land.

Lees verder

Positieve effecten jobbonus Vlaamse regering zijn volgens ABVV zeer onzeker

Volgens ABVV-secretaris Caroline Copers is het helemaal niet zeker of de jobbonus van de Vlaamse regering wel effectief werknemers zal kunnen helpen. Deze beslissing komt er volgens het ABVV tegen de signalen in van experten en organisaties van het maatschappelijk middenveld.

Lees verder

Investeren in armoedebestrijding is investeren in welzijn én welvaart

In zijn Septemberverklaring sprak minister-president Jan Jambon over investeringen in welvaart om welzijn te bevorderen. Het Netwerk tegen Armoede mist de ambitie van de Vlaamse Regering om echt het verschil te maken op het vlak van armoedebestrijding en draait het graag om: investeer in welzijn en geef meteen ook een boost aan onze welvaart. Elke euro besteed aan mensen in armoede verhoogt hun koopkracht en draagt bij aan onze welvaart.

Lees verder

Evergrande is Lehman Brothers niet, maar toch?

Zijn de moeilijkheden van het vastgoedbedrijf Evergrande het Lehman Brothers moment van China? Wankelt het Chinese financieel systeem of zelfs de hele Chinese economie? Of is dit wishful thinking van sommige grote media? Wat zijn de risico’s op wereldvlak en de vragen voor China zelf?

Lees verder

Vijf Europese luchthavens stoten meer uit dan heel Zweden

De vijf grootste luchthavens van Europa stoten samen meer CO2 uit dan de hele Zweedse economie, blijkt uit een nieuwe online 'Airport Tracker'. Die emissies groeien, en zijn vrijwel onbelast.

Lees verder

President El Salvador trekt steeds meer macht naar zich toe, ‘democratie in geding’

De president van El Salvador, Nayib Bukele, wordt bekritiseerd vanwege zijn autoritaire koers. Zelf zegt hij dat de veranderingen die hij van plan is door te voeren, van lange duur zullen zijn. Critici zien hierin een verdere ondermijning van de democratische instellingen.

Lees verder
Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Mobivax: vaccinatie voor mensen zonder toegang tot vaccinatie stopt activiteiten

Van 19 mei tot 15 september 2021 diende het Mobivax-team, een mobiel vaccinatieteam in Brussel van Artsen zonder Grenzen, het Belgische Rode Kruis, Dokters van de Wereld en Samusocial, vaccins toe aan daklozen, migranten zonder papieren en andere mensen zonder toegang tot het reguliere vaccinatiesysteem. Mobivax was het eerste initiatief in zijn soort dat zich mobiliseerde in België. Na een totaal van 2000 doses, stopte het team haar activiteiten zoals voorzien in de planning.

Lees verder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten