We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

woensdag 29 september 2021

#WORLD #WORLDWIDE #BELGIUM #GREENPEACE #PFOS #News #Jourrnal #Update - PFOS-schandaal: de zaken bewegen dankzij u!

 

We blijven grote vervuilers confronteren

Geen afbeeldingen? Webversie >>

 

 

Beste vrienden,

Net voor de zomer brak het PFOS-schandaal los. In de buurt van de site waar multinational 3M tot 2002 deze vervuilende en ziekmakende “forever chemicals” produceerde, liggen de PFOS-waarden maar liefst 26 keer hoger dan de huidig toegestane normen.


Meer dan 18 500 mensen hebben de petitie getekend om van de Vlaamse regering te eisen dat 3M (en niet de belastingbetaler) moet opdraaien voor de opkuis van deze vervuiling. De ingebrekestelling van 3M door minister Demir is een eerste stap, maar ook de uitvoering van de Oosterweel-werken moet herzien worden. Daarom hebben we je nodig!

Samen laten we onze stem horen! Teken nu deze petitie om een einde te eisen van de straffeloosheid van grote vervuilers en duw mee het beleid in de goede richting.

 

Ik teken de petitie

Samen zorgen we voor verandering!

Joeri Thijs

Woordvoerder van Greenpeace België
 

 

 

 
 

Greenpeace is een internationale en onafhankelijke organisatie die schendingen van het leefmilieu aanklaagt en duurzame oplossingen aanreikt.

Mee doen • Waarom • Steun ons

Geen opmerkingen:

Een reactie posten