We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

zaterdag 17 juli 2021

#WORLDWIDE #BELGIUM #Zwijndrecht #3M #PFOS #Greenpeace #News #Journal #Update - [ #Actie💥] We protesteren tegen PFOS-vervuiler 3M

 

ERRATUM : De vorige email omvat de verkeerde links. Hierbij de juiste links

Geen afbeeldingen? Webversie >>

     ERRATUM : De vorige email omvat de verkeerde links. Hierbij de juiste links. Al onze verontschuldingen.

 

Beste vrienden,

Gisteren voerden activisten van Greenpeace actie aan het gebouw van multinational 3M in Zwijndrecht. De aanleiding is het PFOS-schandaal dat vorige maand losbarstte. PFOS is een giftig product, dat slecht is voor het milieu en voor onze gezondheid. Tegen deze vervuiling moeten we in actie komen. 

 

Ik steun deze actie en teken de petitie

 

Met deze actie willen wij de aandacht vestigen op de verantwoordelijkheid van het bedrijf ten aanzien van het milieu, de omwonenden en de werknemers. Tegelijkertijd wijzen we op de systematische fouten in ons milieubeleid, dat winst boven mens en milieu stelt. Wij hebben een duidelijke boodschap voor beleidsmakers:

 

DE VERVUILERS MOETEN BETALEN!

 

Naast dit financiële aspect, hebben we nog andere eisen:

  • De gezondheid van de omwonenden en werknemers moet op de eerste plaats komen;
  • Elke verdere verspreiding van de vervuiling moet worden gestopt;
  • De vervuiling moet volledig worden gesaneerd of veilig worden ingeperkt;
  • Het voorzorgsprincipe en het principe 'vervuiler betaalt' moeten absoluut gegarandeerd worden voordat er nog meer in vervuilde grond kan worden gegraven.

Veel te lang hebben onze politici bewust voorrang gegeven aan de belangen van de industrie en de grote vervuilers. Vandaag is duidelijk wat de ongelukkige gevolgen zijn van deze ‘winst ten koste van mensen en planeet’-aanpak. Het is tijd om van koers te veranderen. Een koers naar een gezonde, klimaatneutrale en circulaire industrie, en een politiek systeem dat burgers echt centraal stelt.

 

Steun ons bij deze actie en help ons verandering teweeg te brengen. Teken deze petitie om de straffeloosheid van grote bedrijven te beëindigen en eis dat bedrijven moeten opdraaien voor de kosten van industriële vervuiling.

 

Ik teken de petitie

 

Hartelijk dank voor je steun!

 

Joeri Thijs, 

Woordvoerder van Greenpeace

 

 

 
 

Greenpeace is een internationale en onafhankelijke organisatie die schendingen van het leefmilieu aanklaagt en duurzame oplossingen aanreikt.

Mee doen • Waarom • Steun ons

Geen opmerkingen:

Een reactie posten