We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

vrijdag 24 september 2021

#WORLD #WORLDWIDE #FLANDERS #dewereldmorgen #News #Journal #Update - ‘Waarom hebben personen met een #beperking op de #arbeidsmarkt niet het recht een volwaardig loon te verwerven?’

 

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.

'Waarom hebben personen met een beperking op de arbeidsmarkt niet het recht een volwaardig loon te verwerven?'

Lies Vanpeperstraete schreef een open brief aan minister Karine Lalieux, bevoegd voor personen met een handicap, die deze week haar Federaal Actieplan Handicap toelicht in het parlement. “Ik zie me verplicht elk jaar meer verlof zonder wedde te nemen. Anders verlies ik mijn integratietegemoetkoming. Die heb ik broodnodig voor mijn handicapkosten. Ik ben niet de enige persoon met een handicap die hierdoor minder kansen krijgt om te werken en te worden verloond naar werk. Waarom lukt het de politiek niet om dit op te lossen?”

Lees verder

Moeder, van waar komen wij?

Marc Vermeersch is historicus van opleiding, maar werkt overdag als IT-er. In zijn vrije tijd schrijft hij boeken over het ontstaan van de mens, die hij met steun van andere historici tot stand brengt. Professor Herman Balthazar noemt hem een 'holistisch historicus. Tomas Ronse sprak met hem. "Vanwaar komen we, hoe zijn we geworden wat we zijn. Je wilt het weten, als je je afvraagt waar we naartoe gaan."

Lees verder

Benjamin Dalle en de Vlaamse regering geven een duidelijk signaal: veiligheid van LGBTQ+-jongeren is geen prioriteit

Op woensdag 15 september maakte minister Dalle de werkingsmiddelen bekend voor de komende vier jaar in het jeugdwerk. Hij pakt groots uit met 1,54 miljoen extra ondersteuning aan het jeugdwerk, maar niet voor LGBTQ+ jongeren. Integendeel, de middelen voor Wel Jong Niet Hetero worden verlaagd.

Lees verder

‘De waarheid’ over Covid-19

De fact-finding missie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Wuhan bevindt zich in het middelpunt van een nieuwe Koude Oorlog tussen de Verenigde Staten (VS) en China. Het onderzoek dat de WHO-missie voert naar de oorzaak van het ontstaan van Covid-19 wordt door beide kampen gepolitiseerd. Niet de wetenschap maar politiek overheerst dit onderzoek.

Lees verder

Betere financiering dienstenchequesector? Kan enkel onder voorwaarden, vinden de vakbonden

De werkgevers in de dienstenchequesector vragen een extra financiering van de overheid en koppelen dat aan de verhoging van de prijs van een dienstencheque voor de klant. De vakbonden zien het anders: grote commerciële bedrijven hebben nog voldoende grote marges, en voor de kleinere bedrijven – vaak organisaties met een sociale doelstelling – kan een financiering gelinkt aan voorwaarden een oplossing bieden.

Lees verder

'Zwarte lijst voor huurders sociale woningen zet kwetsbaren in de kou'

Wie een gehuurde sociale woning zwaar beschadigt of verwaarloost, of die ernstige overlast bij omwonenden veroorzaakt, zal na rechterlijke veroordeling tot uithuiszetting voor een periode van drie jaar geen sociale woning meer kunnen huren. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk reageren verbaasd dat de Vlaamse regering vanaf 2023 voorziet in een mogelijkheid om huurders van sociale woningen op een zwarte lijst te plaatsen.

Lees verder

Toonaangevende producenten van coronvaccins voeden ongekende mensenrechtencrisis

Zes producenten van coronavaccins verergeren een ongekende mensenrechtencrisis door te weigeren om vaccintechnologie te delen en afstand te doen van intellectuele eigendomsrechten. Bovendien geven de meeste geen prioriteit aan de levering van vaccins aan armere landen, wat de crisis verergert.

Lees verder

De Croo bevestigt engagement voor natuur op internationale toneel: WWF vraagt boter bij de vis

  De premier verwijst in zijn speech naar het zogenaamde ‘Blue leadership’ van ons land, waarbij hij o.m. wil streven...

Lees verder

Tien jaar extra voor Doel 4 en Tihange 3 of nieuwe gascentrales?

Minister Zuhal Demir stelt de keuze tussen kerncentrales langer openhouden of nieuwe gascentrales bouwen op scherp in het openbaar (interview in De Tijd 11/9). Het siert haar dat ze zich niet laat knevelen in de achterkamertjes waarin de meest rijken en machtigen hun wil opleggen. Laten we kijken naar de inhoudelijke aspecten van het debat.

Lees verder
Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Activisten gooien plastic in de Antwerpse dokken

Tijdens de River Cleanup in Antwerpen werd niet alleen plastic opgeruimd. De campagne Ineos Will Fall vroeg met een opvallende actie aandacht voor de aanstaande bouw van de ethaankraker van het bedrijf INEOS in de Antwerpse haven. Volgens de actievoerders is plastic ruimen belangrijk, maar is het nog belangrijker dat er geen vergunning komt voor de ethaankraker die voor extra wegwerp plastic zou zorgen. ‘We moeten eerst de kraan dicht draaien, voor we beginnen dweilen’, klonk het.

Lees verder

Energieprijzen swingen de pan uit, terwijl burgers in de kou dreigen te komen staan

Met de winter voor de deur en energieprijzen die in stijgende lijn zitten en nu al onbetaalbaar zijn voor velen, vreest het ABVV dat het voor nog meer gezinnen onmogelijk dreigt te worden om hun energiefacturen te betalen. Nog onlangs berekende energieregulator CREG dat een gemiddeld huishouden ongeveer 1.000 euro per jaar voor elektriciteit moet ophoesten en 1.600 euro voor gas. Energiearmoede in België is niet langer een onbekend begrip ...

Lees verder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten