We want to financially support activists with different opinions who fight against injustice in the world. We also need your support for this! Feel free to donate 1 euro, 2 euros or another amount of your choice. The activists really need the support to continue their activities.

Wij willen activisten met verschillende opinies die vechten tegen onrecht in de wereld financieel steunen. Hiervoor hebben wij ook uw steun nodig! Doneer vrijblijvend 1 euro, 2 euro of een ander bedrag naar keuze. Deze activisten hebben de steun hard nodig om hun activiteiten te blijven uitoefenen.

Nous voulons soutenir financièrement des militants aux opinions différentes qui luttent contre l'injustice dans le monde. Nous avons également besoin de votre soutien pour cela! N'hésitez pas à faire un don de 1 euro, 2 euros ou un autre montant de votre choix. Les militants ont vraiment besoin de soutien pour poursuivre leurs activités.

Wir wollen Aktivisten mit unterschiedlichen Meinungen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt kämpfen, finanziell unterstützen. Dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung! Sie können gerne 1 Euro, 2 Euro oder einen anderen Betrag Ihrer Wahl spenden. Die Aktivisten brauchen wirklich die Unterstützung, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Queremos apoyar económicamente a activistas con opiniones diferentes que luchan contra la injusticia en el mundo. ¡También necesitamos su apoyo para esto! No dude en donar 1 euro, 2 euros u otra cantidad de su elección. Los activistas realmente necesitan el apoyo para continuar con sus actividades.

Queremos apoiar financeiramente ativistas com diferentes opiniões que lutam contra as injustiças no mundo. Também precisamos do seu apoio para isso! Fique à vontade para doar 1 euro, 2 euros ou outra quantia à sua escolha. Os ativistas realmente precisam de apoio para continuar suas atividades.

Donations

Search for an article in this Worldwide information blog

zaterdag 9 oktober 2021

#WORLD #WORLDWIDE #BELGIUM #FLANDERS #dewereldmorgen #News #Journal #Update - #Nobelprijs voor de vrede naar een Filipijnse en Russische journalist

 

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser.

Pandora Papers: VS en GB dé toplanden die fiscale transparantie tegenhouden

De explosieve Pandora Papers richten de schijnwerpers in hoofdzaak op hooggeplaatste personen en wereldsterren waardoor landen en instellingen die belastingfraude ten bate van de rijken mogelijk maken, buiten schot blijven. Het gaat dan in hoofdzaak over de VS en Groot-Brittannië die dit systeem niet alleen in stand houden maar ook bevorderen en uitbreiden. VS-rijken ontbreken opvallend op de Pandora lijst. "Superrijken in de VS betalen al zo weinig belastingen dat een belastingparadijs voor hen geen meerwaarde betekent.”

Lees verder

Nobelprijs voor de vrede naar een Filipijnse en Russische journalist

De Nobelprijs voor de vrede gaat naar twee journalisten: Maria Ressa (Filipijnen) en Dmitry Muratov (Rusland). Het Nobel-comité geeft hen de prijs voor “hun inspanningen om de vrijheid van meningsuiting, die een voorwaarde is voor democratie en duurzame vrede, te waarborgen.” Het is een raadsel waarom net deze twee journalisten zijn uitgekozen. Het aantal journalisten dat in moeilijke omstandigheden opkomt voor de vrije meningsuiting is immers niet op een paar handen te tellen. En er zijn ook de vele klokkenluiders die het hard te verduren krijgen, onder wie Edward Snowden of Julian Assange.

Lees verder

Yanis Varoufakis: "Angela Merkel was slecht voor Europa en de wereld"

De Duitse verkiezingen betekenen het effectieve einde van het 16-jarige bestuur van Angela Merkel. Yanis Varoufakis beschrijft hoe zij de meest dominante leider gedurende vredestijd werd – ten koste van Europa.

Lees verder

Succesvol klimaatbeleid kan niet zonder ambitieus sociaal beleid

De opwarming van de aarde is niet langer een ver-van-ons-bed-show, ook België deelt in de klappen. Kijk maar naar de overstromingen van half juli, die ook de sterke sociale ongelijkheid pijnlijk duidelijk maken. Duizenden gezinnen waar het water al aan de lippen stond, verloren hun woonst en heel hun hebben en houden en dreigen nu helemaal kopje-onder te gaan. Hoewel ze het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatopwarming, dragen ze wel de grootste gevolgen. Een succesvol klimaatbeleid kan niet zonder een ambitieus en adequaat sociaal beleid. De armoedenetwerken in België roepen de verschillende overheden op tot sociale rechtvaardigheid. Ze vragen om mensen in een kwetsbare positie te begeleiden en ondersteunen in de groene transitie én te investeren in kwalitatieve en energiezuinige (sociale) woningen.

Lees verder
Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Boerenorganisaties nemen deel aan klimaatmars: "Wij zijn deel van de oplossing"

Op 10 oktober zullen verschillende boerenorganisaties en hun bondgenoten - BoerenForum, Mouvement d’Action Paysanne (MAP), Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA), MIG (Association de producteurs de lait) en ECVC (European Coordination Via Campesina) – aanwezig zijn op de klimaatmars Back to the Climate. De organisaties willen hiermee het belang van de boerenlandbouw1 als oplossing voor de klimaatcrisis benadrukken en vragen concrete steun van de politiek voor dit landbouwmodel.

Lees verder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten